Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Винарните се адаптират към пазара чрез инвестиции

Пандемият от коронавируса през последните дванадесет месеца оказа силно влияние върху производителите на грозде и на вино у нас. Затварянето на границите като мярка срещу разпростанението на Ковид-19 сви износа, а затварянето на магазините лиши винарните от този канал за продажби. Част от тези предприятия не изкупуваха грозде през последната кампания 2020, сви се производството на вино. Някои от тях използваха момента, за да изпълнят нови проекти по модернизиране на съоръженията, с които разполагат. Държавата също разработи мерки, с които да ги подкрепи финансово в тази ситуация. 

От Държавен фонд „Земеделие” припомнят, че от 1 февруари се отваря приема по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. До 19 февруари ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ.

Марката е предназначена да подобри общите резултати на предприятията и адаптирането им към изискванията на пазара, повишаване на конкурентоспособността им чрез изпълнението на инвестиции за съоръжения за преработка и/или инфраструктура на предприятията в лозаро-винарския сектор. Запазват се и допустимите за финансиране дейности, като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и други.

От финансова подкрепа по мярка „Инвестиции в предприятия“ могат да се възползват предприятия, вписани като винопроизводители в лозарския регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по лозата и виното, както и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Общият бюджет по мярката за целия период е над 34.4 млн. лева. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, а максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във