Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Вилни и ваканционни селища стават алтернатива за "втори дом"

Секторът на недвижимите имоти все още привлича играчи, които искат да развият и нови пазарни ниши. Сред тях е „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ - София, което е учредено през юни миналата година. Фирмата е лицензирано за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, което ще влага парични средства в недвижими имоти. То ще оперира единствено и само в сектора на недвижимите имоти, като възнамерява да се позиционира изключително и само на българския пазар.

Плановете му са да придобива основно земеделски поземлени имоти. Те ще съставляват 100% от всички активи на този начален етап от съществуването на дружеството. На следващ етап то възнамерява да инвестира в имоти в близост до минерални извори и свързани с балнеология, които да развива във ваканционни имоти.

България заема второ място по минерални източници в Европа, което я прави изключително привлекателна СПА дестинация с многовековни традиции в лечението и балнеологията. Страната ни е един от признатите европейски лидери в сферата на балнеологията и поради това от дружеството считат инвестицията в имот в близост до СПА курорт или минерални извори за перспективна. В момента фирмата  е придобила недвижими имоти – земеделски земи, всичките разположени в землището на с. Елешница, община Разлог.
През май “Варвара термал вилидж” приключи първоначалното, изисквано от закона, увеличение на капитала си от 500 000 лева на 1 500 000 лева чрез издаване на 1 000 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойности емисионна стойност от 1 лев всяка една.

В средата на юни дружеството получи разрешение от КФН за ново увеличение на капитала. Емисията е в размер до 1 000 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Процедурата ще е успешна, само ако бъдат записани и платени най-малко 900 000 броя нови акции. Решението за промяна в капитала бе взето от съвета на директорите през септември и предвижда увеличаване на капитала от 1 500 000 лева на до 2 500 000 лева.

Към момента дружеството има капитал от 1 500 000 лева, разпределени в същия брой акции. Основните акционери на “Варвара термал вилидж” АДСИЦ са: „НТП Консултинг“ ЕООД, притежаващо  750 000 броя акции, представляващи 50% от капитала, и Алекс Вилиям Първанов, който пряко и чрез свързаното с него лице Макрина Първанова, държи също 750 000 акции или 50% книжата с право на глас.

Кои са основните рискове?

"Варвара термал вилидж" няма история и опит в областта на недвижимите имоти. До момента фирмата не е оперирала на българския пазар на недвижими имоти и не е позната на участниците на него. Дружествата със специална инвестиционна цел са задължени да разпределят минимум 90% от преобразуваната печалба за годината под формата на дивидент. Няма сигурност обаче, че при необходимост от външно финансиране, то ще може да бъде привлечено при приемливи условия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във