Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВиК проекти очакват 1.6 млрд. лева

За да се постигне адекватно състояние на ВиК мрежата в страната, около 2% от нея всяка година трябва да бъде подменяна.

Водата е благо, до което много българи  нямат достъп даже и през XXI век. Една трета от населението у нас все още е без канализация, а около 1% от хората са лишени от достъп до централно водоснабдяване. Това призна и министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на ВиК форум в София.

Напоследък темата за ВиК е отстъпила назад като приоритет  заради пътната инфраструктура, но секторът е важен, тъй като е пряко свързан със здравето на хората. А и активите в него  са огромни - водната мрежа е от близо 90 000 километра. Това  е равнозначно  на 250 магистрали като "Тракия" и е над два пъти повече от цялата пътна мрежа у нас - републиканска и общинска - тяхната дължина е общо около 40 000 километра. Освен това ВиК мрежата е под земята, което  създава допълнителни трудности за поддръжката й.

Още един проблем е, че над 60% от водната инфраструктура е на около 30-40 години, поради което много от клиентите страдат от постоянни аварии.

Министърът щедро обещава, че с реализацията на предстоящите проекти канализацията ще покрие почти всички изисквания на европейските регламенти за свързаност на населени места. Но това все пак важи само  за тези от тях, за които ще има еврофинансиране. А за останалите - когато стане...

От друга страна, остарявайки, ВиК мрежата поглъща доста средства за ремонти, което пък  ограничава допълнително възможностите за поставяне на нови тръби.
За да бъде предоставена по-качествена услуга на населението, се налага да се правят непрекъснати инвестиции, а България е облагодетелствана в тази посока, тъй като част от тях могат да бъдат финансирани с европейски средства.

Общо 1.59 млрд. лв. от Оперативната програма "Околна среда 2014-2020 г." ще бъдат вложени в изграждане или реконструкция на водопроводи, канализация, пречиствателни станции и други съоръжения в 51 населени места. Парите са много, свършена е някаква работа, но всичко все още е в бъдещето. За да се постигне адекватно състояние на ВиК мрежата в страната, около 2% от нея всяка година трябва да бъде подменяна, коментира заместник-министърът на регионалното развитие Малина Крумова, но  уточнява, че има още много работа за вършене.

Предстои с тези пари да бъде реконструирана и изградена близо 1300 км ВиК мрежа. През сегашния  програмен период ще се строят две нови пречиствателни станции за отпадъчни води в област Бургас - едната ще обслужва курортите "Св. Влас" и "Елените", а другата е в Карнобат. Ще бъде изградена и една пречиствателна станция за питейни води в Шумен. Общо 15 пречиствателни станции за отпадъчни води, една за питейни води и още 146 помпени станции ще бъдат реконструирани, това ще се случи и с  колектори и с вътрешната ВиК мрежа. Обектите, които ще бъдат финансирани, са определени при  изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания с финансиране от ОПОС 2014-2020 в 14 области, обслужвани от един ВиК оператор - Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен и Ямбол. Такова проучване беше направено пилотно за Смолян със средства от Оперативната програма "Околна среда 2007-2013 г.". Неясно защо тази област все още няма подписан договор по ОПОС  за  новия период, което пък бави инвестициите. Столичната община отделно също изготвя регионално прединвестиционно проучване, а след това ще има такова и за София град.

Чрез тези обследвания вече е ясна и пълната картина на състоянието на ВиК съоръженията, водопотреблението и тенденциите на развитие. А според регионалния министър инвестициите са разпределени според най-належащите нужди.

За първи път през този програмен период инвестициите ще реализират  ВиК операторите,  като те най-добре знаели какво е нужно за дадената територия.  А чрез използването на нови проектантски решения тези инвестиции няма да навредят на съществуващата инфраструктура.

С изработените регионални прединвестиционни проучвания е обследвана ВиК мрежата в 14-те изброени области и само те имат право на еврофинансиране. Предложени са и конкретни инженерни решения за всеки обект - от площадките до използваните материали. Направен е график на обществените поръчки, готови са идейните проекти за реконструкция на ВИК инфраструктура.

В  Министерството на околната среда и водите също имали готовност да  открият  процедура  за кандидатстване,  но това все още не е станало.

На база на вече изготвените регионални прединвестиционни проучвания се предвижда да бъдат изпълнени 92 обекта за водоснабдяване и 59 за канализация. Ще бъдат обявени 196 обществени поръчки за избор на изпълнители, от които 99 - за строителство, и 97 - за услуги. Броят им е индикативен, защото детайлната работа продължава.

При разработването на 14-те регионални проучвания са извършени сериозни проучвания не само за агломерациите с над 10 хил. е.ж. (еквивалент жители), но и за тези, в които живеят  между 2000 и 10 000 жители. В рамките на договорите - след подготовката на формулярите за кандидатстване, предстои изготвяне на предложения за технически стратегически варианти и за тях. Така при осигуряване на ресурс в следващия програмен период работата по проектите ще може да започне максимално бързо.

Регионалното министерство пък ще инвестира в близо 300 обекта от ВиК инфраструктурата, които ще бъдат реконструирани и изградени с европейско финансиране до 2023 г., съобщиха от ведомството. А в момента вървят съгласувателни процедури по екологичното законодателство. По процедура Министерството на околната среда и водите трябва да се произнесе дали е необходимо да се извърши оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на изготвените прединвестиционни проучвания за всяка една от 14-те обособени територии. Очаква се строителството на някои от обектите да започне още в края на 2018 г., а за други - през 2019 година. Забавянето в  тези процедури пък бави и инвестициите във ВиК мрежата. По тази причина има и риск от загуба на европари, както се случи и през изминалия програмен период. 

Според оптимистичните изчисления от подобрени ВиК услуги ще се ползват от  над 2 млн. българи. Очаква се благоприятен ефект и върху околната среда, защото ще се ограничи замърсяването на почвите и реките с отпадъчни води.

За първи път проектите ще се изпълняват от ВиК операторите. Друга новост е, че всеки един от тях ще се реализира с оглед на най-неотложните нужди на отделните области. Подобно степенуване  на инвестициите не е правено досега в България.

 

Разминавания с бранша бавят Вик закона

Подготвяният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проектозакон за ВиК трябва да продължи започнатата през 2009 г. реформа в отрасъла и да обедини  разпокъсаната  нормативна уредба. През последните десет години са вложени значителни средства в развитието на този тип инфраструктура, но новите предизвикателства налагат търсенето и прилагането на иновативни и интегрирани решения.

Регионалният министър Николай Нанков прогнозира, че до края на юни  новият проектозакон за ВиК сектора ще е готов окончателно. Документът трябваше да бъде публикуван през март за обществено обсъждане, напомни министърът, но уточни, че забавянето е заради процесуални причини. Очаква се нормативът да бъде приет от Народното събрание до края на годината. "Все още имаме някои разминавания по него с част от работещите в бранша, които предстои да бъдат "изчистени", след това на политическо ниво ще постигнем консенсус", допълни министърът. 

Във връзка с въвеждането на т.нар. такса "Солидарност" за  водата Нанков потвърди, че тя ще бъде в размер на 8-10 ст. на употребен кубически метър вода, но това няма да доведе до оскъпяване на заплащаната от потребителите цена. Таксата ще се прави чрез отчисления от приходите на ВиК операторите. Тези пари ще отидат за фонд, с който ще се финансират проекти в малки населени места (до 2000 еквивалент жители), които са останали без достъп до европейски средства. Дотук се стигна, след като земеделският министър Румен Порожанов обяви, че парите не достигат по Програмата за развитие на селските райони, и затова водни проекти няма да се финансират повече.

Представители на Асоциацията по водите и някои работодателски организации не са съгласни да има такса "Солидарност".
 

Само 5% са усвоените пари в сектор "Води"

В сектор "Води" е насочен най-големият ресурс по ОП "Околна среда 2014-2020" в размер на 2.3 млрд. лева. От тях обаче са усвоени едва 109 млн. лв., и то за изготвяне на планове и стратегии, а това означава 5% от тези пари. Досега по цитираната програма  са подписани 24 договора на обща стойност 946 млн. лв., а са завършени  само 3 проекта - за пречиствателните станции на Шумен, Раднево и Банско, но тяхното изграждане започна още през миналия програмен период. Други пет проекта са на втора фаза на започнати през предишния програмен период проекти в общините Варна, Видин, Враца, Тервел и Ямбол. Според изготвените планове с тези инвестиции се очаква подобряване на условията на живот на над 1 млн. българи.

До края на годината ще бъдат разработени още шест нови регионални прединвестиционни проучвания на максимална стойност 23 млн. лева. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова информира, че се очаква да се подготвят насоките за кандидатстване и вече се работи по техническото задание и документацията за обществена поръчка за тези проучвания, която ще бъде обявена до два-три месеца. След подготовката на прединвестиционното обследване за Столичната община в широкия й обхват  предстои да се изготви такова и за ВиК мрежата в София град. Тези документи са в основата на инвестициите в тази инфраструктура, но  при допуснатото  забавяне най-вероятно тези области няма да успеят да изпълнят проектите си до края на 2023 година.

Други шест области - Пазарджик, Разград, Ловеч, Благоевград, Кюстендил и Монтана, се обслужват от повече от един воден оператор и затова  остават  без пари по европрограмата.

Вложенията  във ВиК инфраструктура ще продължат, уточняват от МРРБ. На фона на все още незавършени проекти и неусвоени пари  вицепремиерът Томислав Дончев успокои бизнеса, че средства за ВиК сектора в България ще има и в следващия европейски бюджет (след 2020 г.) и обемът им  ще е  сходен със  сегашния - около 2 млрд. лева. Такива средства  обаче ще има само при реформи в сектора, което означава, че еврофинансирането никак не е сигурно, след като в последните десет години не сме постигнали кой знае какъв напредък.

Освен евроинвестициите друг вариант за финансиране на развитието на  ВиК мрежата в страната е чрез публично-частно партньорство. Идеята е залегнала в новия закон за ВиК, който предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във