Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИЖДА СЕ КРАЯТ НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ

Дни след като стъпи в сградата на повереното му ведомство, новият министър на здравеопазването Радослав Гайдарски разпореди проверки в десетте болници, в които са натрупани най-много дългове. Неплатените сметки за материали и консумативи в болничния сектор възлизат на над 100 млн. лв., обяви Гайдарски и не пропусна да се закани, че ще санкционира директорите, които са си позволили да пилеят пари. Според шефовете на болниците обаче целият проблем е в методиката на заплащане.В момента здравната каса плаща на лечебниците на базата на изпълнени клинични пътеки. Те представляват набор от инструкции, описващи необходимия брой манипулации и изследвания за дадено заболяване. Отделно лечението на някои диагнози се финансира от Министерството на здравеопазването. Но парите, които получават болниците и от двата източника, не отговарят на реално направените от тях харчове. Така здравните заведения са обречени да приключват всяка година с огромни дългове, които ще-не ще покрива правителството.На всички в здравния бранш отдавна им е ясно, че неадекватното заплащане се дължи на неправилното остойностяване на клиничните пътеки. Въпреки че през 2005 г. средната им стойност беше увеличена, те все още покриват едва 60-70% от реалната цена на лечението на определено заболяване. Освен това дадена операция струва много повече, ако се направи в Пирогов, отколкото, да речем, в някоя общинска болница, но тази разлика не се отчита и здравната каса дава едни и същи пари и на двете заведения. Не се отчитат и случаите, при които се налага промяна на алгоритъма на лечение, записан в клиничната пътека, поради усложнение на болестта. Така големите лечебници - като Пирогов, като Александровска и окръжните болници, трупат най-големите дългове към доставчиците си, независимо че през тях преминават най-голям брой пациенти и би трябвало да са на печалба.Заплащането чрез клиничните пътеки има и още един недостатък. Не се оценява качеството на оказаната медицинска помощ, а само количеството. При това положение и болницата, използваща супермодерен ехограф за диагностика, и тази със стар рентген получават от касата една и съща сума. Този подход демотивира болничните ръководства и те се стремят да икономисват от всяко изследване и всеки медикамент, което пък неизменно води до намаляване на ефекта от лечението.България е една от малкото страни, в които методът на клиничните пътеки се използва за определяне на средствата, превеждани от здравните фондове на лечебните заведения. В страните с развита модерна здравна система заболяванията се класифицират в отделни групи в зависимост от необходимото лечение, изследвания или манипулации. Взема се предвид и стадият, в който е открита болестта, възможните усложнения и странични ефекти. На тази база се определя и цената. Групирането е уникално за всяка държава и се извършва след анализирането на цялата информация за заболяваемостта и възрастовата структура на населението, честотата на дадена диагноза и ефекта от приложеното лечение.Здравната ни система ще е готова за въвеждането на тези т.нар. диагностичносвързани групи в началото на следващата година, уверяват от здравното министерство и НЗОК. В момента в касата се събират всички необходими данни за създаването им, след което предстои и пилотно тестване на новата система. За да заработи тя обаче, осигурителното ведомство трябва да купи специален софтуер и оборудване и да има напълно функционираща информационната система. Досега е осигурена техниката само за болниците. На 150 лечебни заведения са доставени компютри, купени със заема от Световната банка за реформа в здравния сектор. След въвеждането на новия почин за разплащане създадените вече клинични пътеки няма да бъдат премахнати. Както навсякъде по света, те ще се използват само за контрол на качеството на медицинското обслужване. Ще се следи дали са изпълнени всички разписани в тях медицински манипулации и изследвания. Неизменна част от диагностичносвързаните групи ще са и стандартите за добра медицинска практика, разработвани от експертите на Българския лекарски съюз. При определянето на стойността, която касата ще плаща за лечението на заболяване, записано в дадена група, ще има значение и оценката, получена от всяка болница при бъдещата й акредитация. По всяка вероятност у нас ще бъдат въведени 800 диагностично свързани групи. Експертите на Световната банка смятат, че към новата система трябва да се премине задължително, тъй като се предвижда от началото на 2006 г. НЗОК да плаща за цялата болнична помощ. Остава обаче друг проблем. По новия метод ще се определи точната цена за лечението на определена болест, но дали здравната каса ще е в състояние да я плати си е съвсем отделен въпрос.

Facebook logo
Бъдете с нас и във