Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Видин с Концепция за Свободна икономическа зона за периода 2021-2040 г.

Видинчани са в очакване и на скоростния път Видин-Ботевград, който да ги свърже със страната.

Община Видин вече има разработена "Отворена концепция за развитието на Видин – Свободна икономическа зона за периода 2021 – 2040 г.“, съобщиха от кметската управа.

Автор на стратегическия документ, който бе представен на местната и държавната власт, на бизнеса и НПО, е проф. Димитър Тадаръков.

От тази концепция зависи развитието на нашия град и Община през следващите десетилетия, заяви кметът д-р Цветан Ценков. Един от приоритетите за Общината е именно постигането на икономическо развитие на Видин. А основният въпрос, на който трябва да се даде отговор е как общинската администрация ще стимулира и ще привлича инвеститори, за да дойдат те изключително важна е средата, в която ще прави бизнес. Кметът е категоричен също така, че една от основните задачи на общинското ръководство е да подкрепи на първо място тези видински граждани, които биха желали да инвестират в родния си град, което е и една от целите на концепцията.

Според кмета Ценков следващото правителство трябва да се замисли върху един сериозен проблем – нуждата от децентрализация. България не е само София, Пловдив и морето. Темата за икономическото развитие е изключително важна. "Ние като Общината трябва да направим нещо просто – през Общинския съвет да приемем тази концепция, ако се одобри тя от обществеността и от общинските съветници, и да започнем да надграждаме с контакти с министерства, с Агенцията за чуждестранни инвестиции“, казва д-р Ценков.

От своя страна проф. Тадаръков обясни, че отворената концепция е опит да се поеме по нов път на икономическо развитие на Община Видин. Според него, особено важно е, че всички необходими първоначални действия са в правомощията на Общинския съвет, който трябва да вземе съответните решения. Водещо място в модела за Свободна икономическа зона има приемането на данъчна политика на ниво Община, чрез която да се насърчават инвестициите във всички сфери на икономиката. Пример за това са данъчни облекчения в определен размер в зависимост от реализираната инвестиция, обяснява проф. Тадаръков. Идеята е в тази Свободна икономическа зона инвеститорите да се ползват от два вида стимули – данъчни (определени с решения на Общинския съвет) и финансови (от държавата, например по линия на Закона за насърчаване на инвестициите). Концепцията предвижда още подкрепа за местното производство, структурни промени на ниво общинска администрация, а на по-късен етап и създаване на фонд, който да подкрепя предприемачески инициативи.

Създаването на Свободна икономическа зона е продължителен и отворен процес, който се нуждае както от административни, данъчни, структурни и други промени, така и от привличане на външно финансиране, отбелязва проф. Тадаръков. То може да дойде както от националния бюджет и инвестиционни фондове, така и по линия на бъдещия План за възстановяване и развитие 2021 – 2027 година с неговите четири стълба („Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“, „Справедлива България“) и на оперативните програми.

Кметът Ценков обяви, че предстои концепцията да бъде обсъдена и с кметовете на общините Зайчар и Неготин в Сърбия и на Калафат в Румъния, както и с областните управители на трите трансгранични региона и с посланиците на Сърбия и Румъния. Целта е ако предложеният от проф. Тадаръков модел получи обществена подкрепа и бъде реализиран във Видин, в последствие да бъде приложен и в граничните райони на двете съседни държави. 

 

Община Видин

се намира в северозападната част на България, в близост до границата с Република Сърбия и граничи чрез река Дунав с Румъния. През 2013 г. бе изграден вторият мост в българския участък на реката при Видин-Калафат.

През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 –Дрезден /Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова-София-Солун /Пловдив-Истанбул/ и № 7 - река Дунав. 
Железопътната линия Видин–София е една от най-старите в България, като експлоатацията на Гара Видин е започнала през 1923 година. 

Основна водна артерия е река Дунав. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във