Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВИДАХИМ ОТНОВО ПРЕД ПОГЛЕДИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Най-интересното дружество, държавният дял от което ще бъде предложен на тринадесетия централен търг на БФБ-София, е Видахим АД. Видинското предприятие за полиамидни смоли и гуми стана един от твърде редките примери за оздравяване след фалит. Търгът за държавните акции в него ще започне на 27 септември и ще приключи на 7 октомври. Агенцията за приватизация ще продава 69 дружества, от които 21 ще се предлагат срещу непарични платежни средства (инвестиционни бонове и компенсаторни инструменти), а 45 - срещу пари. За три от държавните пакети се предвижда комбинирано плащане по двата начина. От Видахим се предлагат 8 хил. акции с минимална цена от 19 280 лв., платими в компенсаторки или в инвестиционни бонове. Държавният дял във видинското предприятие бе намален до 17.09%, след като през юни Агенцията за приватизация реши да продаде на търг с явно наддаване 8% от капитала на предприятието. Победителят тогава бе Индустриал строй ООД, който купи пакета за 23 хил. лв. в непарични платежни средства - само с 2 хил. лв. повече от първоначално обявената цена. Собственици на купувача са изпълнителният директор на Видахим Георги Христозов (50%) и Майкромед ЕООД (фирма на прокуриста на видинското предприятие Борислав Лоринков). Заради големи задължения и натрупаните лихви крайдунавското дружество трудно може да излезе от хватката на негативните финансови резултати - поне не в следващата една година. Загубата му за 2003 г. е 2.4 млн. лв., за 2004 г. е 1.5 млн. лв., а първото полугодие на тази година Видахим е приключил със загуба от 2.3 млн. лв. - с 800 хил. лв. повече в сравнение с полугодието на 2004-а. Непокритият му негативен финансов резултат от минали години е почти 4 млн. лева. За първите шест месеца дългосрочните задължения на дружеството са се заковали на 17.7 млн. лв., а краткосрочните - на близо 44.2 млн. лева. Общите разходи за дейността му обаче силно са намалели - от 27.7 млн. лв. на 13.5 млн. лева. Спаднали са и приходите му - от 26.2 млн. лв. на 11.2 млн. лева. Дружеството все още не продава изделията си зад граница. За шестмесечието Видахим притежава активи за 77.6 млн. лв., а заделените му резерви са 9.6 млн. лева. Капиталът му е 2.89 млн. лева. Мениджърите на Видахим очакват дружеството да започне да печели чак през 2007 година. Тогава най-вероятно предприятието ще започне да изплаща и публичните си задължения. Планираните инвестиции за периода 2007-2013 г. са 30 млн. лева. Предвижда се 29.4 млн. лв. от тях да бъдат от реинвестирана печалба, а останалите - от кредити. За този период приходите на предприятието се очаква да нараснат с около 200% (от 52. 5 млн. лв. през 2007 г. до 151.5 млн. лв. през 2013 г.). Видахим беше обявено в ликвидация на 1 декември 1998 г., а през юни 2001-ва бе открита и процедура по несъстоятелност. Тя бе прекъсната заради приватизацията на предприятието от русенската фирма Пристис груп водно строителство. На 17 юли 2002 г. тя купи 70% от капитала на Видахим за 1 лев. Символичната цена бе определена за сметка на задълженията, които купувачът трябва да погаси. А техният размер никак не е за пренебрегване - 68.9 млн. лева. Ангажиментите му за инвестиции пък са за 13.1 млн. лв. за срок от пет години. Пристис груп - Водно строителство е собственост на група физически лица. С най-голям пакет акции в русенското дружество (33%) е прокуристът на Видахим Борислав Лоринков. Русенската компания успя за три години да извади химическия комбинат от колапса, в който бе изпаднал през 1998 година. Комбинатът в крайдунавския град има няколко основни производства - полиамидни влакна, пневматични гуми, ремонтно-механичен завод и топлоелектрическа централа. Още през 2002 г. новият собственик възстанови работата на ТЕЦ-а и частично - на ремонтно-механичния завод. Дружеството продава електроенергия единствено за НЕК. През 2003 и 2004 г. това е и основният източник на приходи за Видахим - съответно 16.5 млн. лв. за 2003 г. и 21.9 млн. лв. за миналата година.През май 2003 г. бе възстановена работата в цеха за каучукови смеси, на чието откриване присъстваше и тогавашният финансов министър Милен Велчев, който сравни предприятието с птица феникс. Инвестицията в новия цех е 750 хил. лева. Пролетта на 2003 г. ще бъде запомнена от собствениците на химическия комбинат с още едно животворно събитие. Тогава правителството реши да разсрочи за 10 години с тригодишен гратисен период задълженията му, натрупани след 1993 година. Те са на стойност 28 млн. лева. През август тази година дружеството възстанови и основното си производство - на автомобилни гуми. Важно е да се отбележи, че след десетгодишно прекъсване Видахим отново произведе гуми през това лято. За възстановяването на завода, както и за продължаващата рехабилитация на ТЕЦ-а само през 2003 г. са вложени 10.5 млн. лв., а през 2004 г. още 1.5 млн. лева. Така инвестициите, които Пристис груп - Водно строителство е направило досега, надвишават 15 млн. лева. Трябва да се има предвид, че с осигурените от предприятието над 700 работни места то си възвръща и името на най-големия работодател в региона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във