Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Вятърният парк "Свети Никола" ни спести над 3 млн.т СО2 емисии

Най-големият вятърен парк в България -  ВяЕЦ "Свети Никола" произведе над 3.6 милиона MWh чиста енергия за 11 години. Благодарение на експлоатация на своите 52 вятърни турбини през този период, паркът спести над 3 милиона тона въглеродни емисии за страната. Постигнатият резултат е равен на ефекта на абсорбиране на CO2 от повече от 2.5 милиона дървета за 70 години.

"В AES подобряваме живота, като предоставяме по-екологични и интелигентни енергийни решения, от които светът се нуждае. Всеки ден нашият екип работи за изпълнение на нашата мисия за ускоряване на бъдещето на енергията. Вятърен парк "Свети Никола" има важна роля за превръщането на нашата мисия в реални действия", коментира Оливие Маркет, президент на AES България.

На 15 март паркът навърши 11 години от влизането си в търговска експлоатация. Той е разположен край Каварна и е с обща инсталирана мощност от 156 MW и представлява над 20% от ветровите мощности в страната, което го позиционира като гръбнак на възобновяемите източници в страната.

ВяЕЦ "Свети Никола" е и в основата на Интегрираната система за ранно предупреждение за защита на птиците, която отговаря на европейските изисквания за опазване на дивите птици. Системата интегрира наблюдение на място от орнитолози, както и модерни радари, които сигнализират за приближаващи се ята или единично прелитащи птици, което позволява спиране на отделни турбини или на целия парк. По този начин вятърният парк "Свети Никола" се грижи за околната среда и допринася за опазването на биологичното разнообразие в района на Каварна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във