Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Весела Лечева смени ръководството на държавното тото

Със своя заповед служебният спортен министър Весела Лечева освободи от длъжност изпълнителния директор Александър Тодоров и членовете на Управителния съвет на Българския спортен тотализатор и назначи ново ръководство. За изпълнителен директор е назначен Ангел Иванов. Той е завършил УНСС, специалност „Финансов контрол“. Разполага с опит във финансовия анализ, изграждане на ефективни управленски структури, контрол на разходите и управление на риска.

За членове на управителния съвет пък са назначени Таня Андреева, Галина Чернева, Гея Колекчова и Радослав Щербаков.

Таня Андреева има 20-годишен юридически стаж. Работила е като юрист в държавния и частния сектор и в адвокатски дружества. Била е и начело на правната дирекция в международна компания. Има над 10 години управленски опит, включително и като главен секретар на Министерството на младежта и спорта.  

Галина Чернева е юрист, доктор по право, преподавател в СУ „Климент Охридски“. През годините заема ръководни длъжности като главен секретар, директор на дирекция в централни и териториални органи на изпълнителната власт. В периода 2005-2009 е член на управителния съвет на тотализатора.

Гея Колекчова е магистър по счетоводство и контрол от УНСС и магистър по мениджмънт от Cotrugli Business School, Хърватия. Сертифициран член на Институт по проектен мениджмънт, САЩ. Има 15-годишен опит в управление и оценка на инвестиционни проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Радослав Щербаков е финансист с богат опит, като от 1994 г. досега работи по съставянето на бюджети. Бил е главен счетоводител в Националния осигурителен институт и Министерството на здравеопазването. Участва в програми и проекти с международно европейско и национално финансиране.

"В управлението, както и в спорта, аз имам високи очаквания и смятам, че приходите за федерации и клубове трябва да бъдат много по-големи от досегашните. Новите членове имат богат административен и професионален опит и са хора, на които имам доверие, защото идеите ни за ролята и развитието на БСТ съвпадат. Вярвам, че с резултатите си те ще го оправдаят", заяви министър Лечева.

С друга нейна заповед се сменя ръководството на Националната спортна база и се назначава ново. За изпълнителен директор е избран Светослав Русинов, юрист и икономист. Има 11 години стаж в структурите на дружеството като юрисконсулт и старши юрисконсулт. От 2017 г. е юрисконсулт на „Сердика спортни имоти“ . През септември 2020 г. е назначен за главен юрисконсулт в „Академика 2011“.

За членове на съвета на директорите на НСБ са назначени Данаил Димов, Виктор Попов, Йордан Йовчев.

Данаил Димов е юрист и икономист с 30-годишен опит. Бил е изпълнителен директор на НСБ в продължение на 5 г. от 2005-та.

Виктор Попов е магистър по икономика. Има богат опит в развитието на икономически стратегии в държавния и частния сектор, сред които „Национална компания индустриални зони“ . Бил е главен експерт в Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ в спортното министерство.

Йордан Йовчев е един от най-големите български спортисти – участник в шест Олимпийски игри, спечелил четири олимпийски медала, носител на четири златни медала от световни първенства и още десетки други отличия в спортната гимнастика.

Мястото си в ръководството запазва Мартин Арсов. Той е юрист и магистър по здравен мениджмънт, досегашен член на Съвета на директорите. Притежава над 10-годишен професионален опит в държавния и частния сектор.  

Смяната на ръководството на Националната спортна база се основава на желанието за спокойствие и предвидимост при използване на спортната база на дружеството от спортните организации. "С някои действия от сключване на спорни договори, недостатъчно обосновани действия, както и продължаващо бездействие при други, то изчерпа първоначалния ми кредит на доверие", посочи служебният спортен министър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във