Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Велоалея ще свърже Видин и Силистра по поречието на Дунав

Велоалея по поречието на река Дунав ще свърже Видин със Силистра. Очаква се мащабното проектно начинание да бъде подкрепено от програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния в следващия програмен период като стратегически проект.

С финансиране от програмата ще се изготви и пълно предпроектно проучване за поречието на реката, което ще има за цел да обоснове изграждането или разширяването на нови мостови съоръжения и речни пристанища.

Зам.регионалният министър Деница Николова обяви, че един от приоритетите за развитие на  Северна България е разкриване потенциала на река Дунав като основен транспортен коридор. Това би довело до положителен икономически ефект чрез повишаване на туристическите посещения, подобряване на транспортната свързаност с Румъния и другите Дунавски държави, обмен на стоки и др. Това ще са едни от най-важните инвестиции за територията, за да се реализират цели с по-висока добавена стойност за икономическо развитие.

„Амбицията на правителството е в следващия програмен период Северен централен район да се превърне в бързо и устойчиво развиващ се европейски регион, интегрална част от Дунавското пространство, където младите хора виждат своето бъдеще и личностна реализация“, коментира  Николова.  

Градовете центрове на растеж в Северен централен район ще са Велико Търново и Русе. Заедно с Варна двата града ще бъдат включени и в бюджетен клъстер, който с подкрепата на европейските средства  да свърже и развие връзката между Дунав и Черно море чрез изпълнение на общи проекти за постигане на  глобална цел между тях. 

Още шест общини в района – Габрово, Севлиево, Свищов, Горна Оряховица, Разград и Силистра, ще са бенефициенти на програмата на регионално развитие, като балансиращи центрове за развитие на територията. Фокусът през новия програмен период е върху цялата територия на Северен централен район, без да делим приоритетите на сектори. Създали сме предпоставки да няма бели петна чрез подкрепящо финансиране за останалата територия от програмата за развитие на селските райони, каза Николова.

Ключовите транспортни проекти за развитие на района са завършването на автомагистрала „Хемус“,  изграждането на магистрала Русе - Велико Търново, връзката Русе - Разград и тунелът под връх Шипка. Реализацията им ще създаде предпоставки за по-добро икономическо развитие, а и ще намали обезлюдяването и миграцията в региона. Културно-историческото наследство на района също ще бъде подкрепяно с европейско финансиране, каза още Николова. Тя отчете, че в него са регистрирани 265 недвижими обекта на културното наследство с национално значение.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във