Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВЕЛЧЕВ ЩЕ СЕ МЪЧИ С ВРЪЗВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ГАЩИ

МВФ ГЛЕДА СКЕПТИЧНО НА ОБЯВЕНИТЕ ОТ ПРЕМИЕРА ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ

Ентусиазмът, с който дейците на царското движение преустройват финансите на държавата, ще поизпъне къдрите на министерските служители. Финансовите експерти на правителството трудно връзват обявените от премиера данъчни облекчения с увеличението на работните заплати, на детските надбавки и при това - при минимален бюджетен дефицит. Налагат се значителни корекции в макроикономическата прогноза за 2002 година. Интересното е, че всички тези мерки, които, според правителството на Симеон Сакскобургготски, ще оживят бизнеса, водят и до по-малък брутен вътрешен продукт от този, който планира предишното правителство. За 2002 г. министрите на Костов бяха предвидили БВП да порасне с 6.5%, а размерът му да надхвърли 32.1 млрд. лева. Според последния вариант на макрорамката, готвена от сегашното правителство, ръстът на БВП ще е 4.5% а размерът му - едва 30.9 млрд. лева. Уточняването на окончателните параметри на бюджета за 2002 г. ще бъде доста мъчително.
Ще бъде много трудно всички мерки да бъдат включени в плана и ние сме предупредили за това правителството, заяви за в. БАНКЕРЪ шефът на мисията на МВФ за България Джералд Шиф.
Според Милен Велчев, за следващата година превишението на разходите над приходите в консолидирания бюджет ще е не повече от 1.5% от БВП. Някои експерти смятат, че реалният дефицит ще е 2 процента.
Редица не толкова гръмогласни, но разумни икономисти се опасяват, че мерките, предложени от правителството, няма да оживят икономиката според очакванията и няма да осигурят необходимите постъпления в бюджета. Съмненията им започват още от пункта за нулевата ставка върху реинвестираната печалба.
Не съм много убеден, че резултатът от реинвестирането на печалбата ще отговори на очакванията на правителството. Тази мярка облекчава големите компании, но не допринася особено за развитието на малките и средните фирми, смята Джералд Шиф.
Експертите на МВФ се страхуват, че предложените от правителството данъчни облекчения няма да намалят безработицата. Напротив, те смятат, че увеличаването на минималната работна заплата до 100 лв., на базата на която се изчисляват социалноосигурителните вноски, ще увеличи разходите на фирмите за работна ръка и ще възпре работодателите да наемат нови хора. Повечето финансисти са на мнение, че ако искаше да облекчи повечето фирми и да стимулира наемането на работници, правителството трябваше да намали социалноосигурителните вноски и ставките по данък печалба.
Според финансовия министър Милен Велчев, въвеждането на нулевата ставка ще лиши хазната от 350 млн. - 400 млн. лв., което не е чак толкова много на фона на БВП. По-важно е какво ще се признава за реинвестиция. Дали това като цяло ще бъдат вложенията в машини, съоръжения, имоти и сгради, свързани с производството, или от данък ще се освобождава печалбата на фирмите, които създават бизнес и работни места в региони с висока безработица. И веднага изниква въпросът дали администрацията ще има достатъчно възможности, за да проверява и контролира наистина ли фирмите реинвестират печалбата си в определените от закона дейности.
Опасност от бюджетни провали крие и намерението на правителството да намали ставките по данъка върху доходите на физическите лица от сегашните 20%/38% на 18%/29% и ще увеличи необлагаемия минимум от 100 лв. на 110 лева. Според Милен Велчев, това облекчение ще лиши бюджета от 80 млн. лева. Някои експерти твърдят, че най-високият данък от 29% ще се стовари върху хората, чийто облагаем доход е над 400 лв., и които вече са последното стъпало в данъчната таблица. При досегашната система в групата на най-богатите влизаха гражданите с облагаеми доходи от 1400 лв. месечно нагоре. Основното бреме обаче ще легне върху гражданите с месечни приходи между 110 лв. и 400 лв., които са преобладаващата част от българското население. Те ще трябва да докарат над 80% от предвидените в бюджета за 2002 г. постъпленията от облагането на доходите на физическите лица. Като се има предвид цената на живота в момента, подобно разпределение на тежестта може да доведе до мощно укриване на доходи и до по-малки приходи в хазната. Ако данъчното бреме върху хората със заплати между 110 лв. и 400 лв. се увеличи, това ще намали покупателната им способности. Допълнителен удар върху тях ще бъде и предвиденият от октомври скок на електро- и топлоенергията в цената от 10 процента. Негативните последствията от намаляването на реалните доходи на населението ще понесат фирмите, които произвеждат за българския пазар - предимно малки и средни предприятия. Свиването на възможностите за пласмент на техните стоки ще доведе до спадане на продажбите и на производството, а оттам и до по-малки постъпления от ДДС.
Пробойните, които могат да зейнат заради несъбирани приходи от данъка за облагането на доходите върху физическите лица и по ДДС, не могат да бъдат запълнени нито с повишаването на митата и акцизите, нито с разумното орязване на бюджетните разходи.
Въобще мерките, обявени от Симеон Сакскобургготски, в момента поставят доста въпросителни по връзването и изпълнението на бюджета за 2002 година. А истинската оценка за новия бюджет ще даде мисията на МВФ, която ще пристигне у нас във втората половина на септември. Ако емисарите на международната финансова институция не приемат идеите на правителството, просто няма да има споразумение с Фонда с всички произтичащи от това последствия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във