Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ВЕИ паркът на „Еолика България“ става част от швейцарската МЕТ

Продължават разместванията между играчите в сектора на производство на електроенергия от възобновяеми източници на енергия. От Комисията за защита на конкуренцията съобщават за внесени нови документи за оценка. 

"МЕТ Ринюъбълс Холдинг" АГ е уведомило КЗК за своето намерение да придобие пряк едноличен контрол върху "Еолика България" ЕАД. 

„МЕТ Ринюъбълс“ е дружество, което оперира от юни 2020 година. То е с предмет на дейност притежание на инвестиции в дружества от енергийния сектор, включително, но не само, възобновяеми енергийни източници в Швейцария и в чужбина.

Припомняме, че Комисията за защита на конкуренцията разреши на швейцарската "МЕТ Ринюъбълс Холдинг" АГ да придобие пряк едноличен контрол върху "Енел Грийн Пауър България" ЕАД - София, както непряк контрол върху неговите четиринадесет 100% дъщерни дружества в България. 

От купувача тогава обявиха, че портфолиото на придобиваните предприятия е подходящо за портфолиото на групата на "МЕТ" за възобновяеми източници и отговаря на стратегията за развитие/диверсифициране на продуктите на "МЕТ" в района на Централна и Източна Европа.

Предвид тенденцията за увеличаване на производството на възобновяема енергия в района на Централна и Източна Европа, според „МЕТ Ринюъбълс“ пазарът в тази част на Европа е подходящ и благоприятен за развитие, особено с оглед на либерализацията на пазара на електричество в България, което създава благоприятна среда за производителите на енергия от възобновяеми източници.

"МЕТ Енерджи Трейдинг България" (част от швейцарската група МЕТ, с пряк собственик "МЕТ Холдинг" АГ) е активно в търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени, който е национален пазар. MET Group има дейност у нас  от 2017 година с дъщерното си дружество. 

„Еолика България“ притежава и оперира вятърен парк в град Суворово. Тя е между водещите испански фирми, инвестирали в България.

„Еолика България” е испанско акционерно дружество, регистрирано през 2004 г. в България, с основен предмет на дейност: управление на проекти в областта на проучването, изграждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници. „Еолика България” и „Еолика Суворово” АД са български клонове на испанската „Енол Груп“, която е единствен акционер. Тя е испанска група лидер в областта на инсталации за възобновяма енергия и по-специално за вятърна енергия.

През 2004 г. „Еолика България” започна изграждането на няколко вятърни парка, сред които и „ВЕП Суворово“ в град Суворово, област Варна. Изграждането на парка приключи успешно през 2011 г., като първият ветроенергиен парк на компанията в България.

Съгласно уведомлението от кандидат-купувача се очаква операцията да окаже въздействие върху два от продуктово-географските пазари в страната. Единият е на производство и продажба на едро на електрическа енергия, който е национален пазар и на който група на МЕТ и "Еолика България" оперират в България (хоризонтално засегнат пазар).

Другият пазар е на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени, който е национален пазар и на който единствено „МЕТ Енерджи Трейдинг България“ ЕАД (част от групата на МЕТ) е активно (пазар надолу по веригата).

Искането от потенциалния купувач е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. 

Съобщението е изготвено от уведомителя - "МЕТ Ринюъбълс Холдинг" АГ, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка, уточняват от онтимонополния регулатор.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във