Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ВЕЦ-овете - до днес незаконни, а от утре и с "облекчения"

S 250 c24351ad 6da9 480d 9852 899b40a706ab

Темата с полузаконността на преобладаващата част от  водноелектрически централи у нас припламва периодично, но по неясни (поне за обществото ) причини „угасва“ бързо.

Проблемът всъщност е, че 

повечето ВЕЦ-ове са изградени върху държавна собственост 

без отстъпено право на строеж и доказателствата за това се търкалят с години из чекмеджетата, както на изпълнителната власт, така и на правозащитните институции.

За пореден път темата беше повдигната от сегашният началник на Дирекцията за национален и строителен контрол – арх. Влади Калинов. Още с встъпването си в длъжност той я определи като един от най-горещите въпроси, за които неизбежно и бързо трябва да се намери решение, а не както досега да се имитира …старание.

Наскоро арх. Калинов припомни факти, които „Банкеръ“ е изнесъл преди повече от три години в публикацията си „Най-чисто се пере в незаконен ВЕЦ“, но и до днес резултатът е … нула.  

Така или иначе, арх. Калинов официално оповести, че на територията на цялата държава

има близо 270 ВЕЦ-а, изградени без основание, 

тъй като нямат отстъпено право за строеж от държавата. И посочи, че единственото изключение са три ВЕЦ-а, които са изградени по всички правила и законни изисквания.

Началникът на строителния контрол, така и не може да намери логично обяснение на факта, че без правно основание масово са раздавани  разрешенията за строеж на инвеститорите в тях, били са построени и въведени в експлоатация с подписите на всички контролни органи, работят и продават произведената енергия и до днес.

Всеизвестно е, че ВЕЦ-овете са обекти, включени в Националната енергийна система и не е препоръчително спрямо тях  да бъдат предприемани екстремни действия. Но в същото време, държавата е длъжна да намери начин да защити собствения си интерес.  Защото е добре известно, че правото на строеж не е безвъзмездно. И в случая не става дума за малоимотни и неграмотни граждани, нарушили закона поради незнание или невъзможност да платят за изготвянето на необходимата документация. А в ръцете на регионалното министерство и областните управители е да свършат тази работа, макар и постфактум.

В същото време и въпреки демонстрираният хъс за намиране на решение на тези създадени преди повече от десетилетие проблеми, фокусът отново бе изместен от тях.  

Нещо повече, тези дни стана ясно, че Министърът на околната среда и водите Асен Личев е предложил промени в наредбата за повърхностните води и промени в Закона за водите. 

С тях на практика 

се улеснява изграждането на водноелекрически централи. 

Въпреки че в обосновката на това предложение пише, че  целта му е "ограничаване на въздействието от водовземане и нови физични изменения на вътрешни реки с цел производство на електроенергия" и "намаляване на въздействието върху реките от натиска от всички видове водовземане", предлаганите за обществено обсъждане текстове и по двата проекта (срокът на които е 6 септември), са просто смущаващи.

Според официалната информация, мотивите за промените на наредбата са съгласуване със сегашния закон за водите, който пък се предлага да се измени с цел "да се ограничи водовземането от вътрешни реки с цел производство на електроенергия, освен в случаите, когато се използват изградени язовири и съоръжения към тях, изградени или съществуващи съоръжения за водовземане от реки с издадено разрешително по Закона за водите или изграждане на руслови ВЕЦ."

Преведено на обикновен български – 

предлага се в закона да се създадат изключения, 

позволяващи водовземане за производство на енергия за изграждане на ВЕЦ, от дружества, които имат стари издадени разрешения. А в наредбата ще се разреши продължаването на разрешителното с по-малки изисквания към документите.

Странно защо никъде не става и дума, кога и как ще се установи колко законни са тези „стари разрешителни“…?!

Тук е моментът да кажем, че според предлаганата за изменение Наредба (чл. 22, ал. 3) за издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води в момента се изискват документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията за реализиране на целта. Тези документи трябва да съдържат скица с нанесени граници на имотите, списък с имената на собствениците, декларации за съгласието на собственика за ограничаване на правото на ползване на собствения му имот, както и документ, удостоверяващ учредено право на строеж. Този текст уточнява изисквания от Закона за водите (чл. 60).

Новата редакция, предложена от служебният екоминистър, предлага да отпаднат част от изискваните документи и вместо това 

да се изискват само изрично упоменатите в закона документи.

Така в проекта за наредба се предлага да отпадне изискването за представяне на документ за учредено право на строеж и за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката, когато се разрешава изменение и удължаване на стари разрешителни за водноелектрически централи, които до момента не са реализирани.

Това изменение улеснява единствено ползвателите на права върху държавна собственост за целите на ВЕЦ, като отменя нуждата от нова процедура за предоставяне на право на строеж при изтичане на предишния срок. 

Според чл. 67 на Закона за собствеността и тълкувателно решение на ВКС, съгласно което упражняване право на строеж означава сградата да бъде построена до етап груб строеж. И още - правото на строеж се погасява по давност, ако притежателят му в рамките на пет години не построи сградата до етап на груб строеж.

Няма обаче, ограничителен текст за случаите, в които такова право на строеж въобще не е било издавано и нито ред за това дали инвеститорите ще платят за него... 

Да не говорим за факта, че според становището по проектонаредбата на гражданското сдружение "Балканка" построените след 2003 г. водохващания в принадлежащите земи на реките за малките ВЕЦ-ове - и руслови, и деривационни, не притежават документи за такова вещно право. Единствените три изключения са построените ВЕЦ "Кадиево" и ВЕЦ "Царевец" и непостроената все още ВЕЦ "Тевани 1".

От "Балканка" посочват също, че има оповестено окончателно решение на Върховния административен съд относно ВЕЦ "Баба Цвета", според което учредено право на строеж е задължително за издаване на разрешението за строеж за ВЕЦ-овете.

Така, че идва логичният въпрос,

преди да „облекчаваме“ инвеститорите в този бизнес, дали не е по-редно първо да изискаме от тях да се спазили правилата. А държавата да е защитила интереса си по категоричен начин?!

Едва ли беше случаен фактът, че още през 2016 г. ДАНС се занимаваше с разследване на собствениците на част от тези централи в контекста на съмнението, че изграждането им може да се окаже параван за пране на пари.

Но тъй като е добре известно, че няма случайни хора след втурналите се да развиват този доходоносен и гарантиран от държавата бизнес, и това разследване потъна в небитието.

 Така че има още много неща, които да бъдат свършени преди за пореден път да се вземат решения за  „облекчаване“ на тези инвеститори… 

Facebook logo
Бъдете с нас и във