Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Вдигат енергийните помощи

Целевата помощ за отопление се увеличава от 65,72 лева на 72,20 лева месечно и става 361 лева за целия сезон от 1 ноември до 31 март, съобщават от Министерството на труда и социалната политика. Това е предвидено в проекта за промени на наредбата за отпускане на тези помощи.

Заради новите цени на тока от 1 октомври целевата помощ за отопление се повишава с 9,86 процента. Целта е да се подпомогнат най-уязвимите социални групи, които са включени в програмата за целево енергийно подпомагане, се посочва в съобщението.

С промените в наредбата месечният размер на помощта ще се определя на базата на левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч - нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври.

За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнително 3 788 100 лв. Разликата между досегашния и новия размер на помощта ще се изплати през декември в дирекциите "Социално подпомагане".

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление досега са 261 638. Издадени са 204 377 заповеди за отпускане на помощта. Към 30 септември за целеви помощи за отопление са изплатени 18 251 594 лв. за 139 662 души и семейства.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането се извършва на два транша - за ноември и декември 2014 г. . Крайният срок за подаване на молби в дирекциите "Социално подпомагане" е 31 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във