Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВАС ВСЯ СМУТ СРЕД ИНВЕСТИТОРИ И ПРИВАТИЗАТОРИ

Петчленен състав на IV отделение на Върховния административен съд (ВАС) призна на 20 декември за незаконосъобразна процедурата за продажбата на 58% от акциите от капитала на благоевградското туристическо дружество Мак турс АД. С три на два гласа върховните съдии са потвърдили отменителното решение, издадено на 11 февруари 2000 г. от тричленен състав на ВАС. Още на тази първа инстанция като мотив за отмяната на решенията на АП бе посочено нарушението на параграф 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация (ЗППДОбП), който регламентира легалния произход на средствата, с които кандидат-купувачите участват в приватизацията. Това е може би единствената приватизационна процедура, която е отменена от съдебна инстанция с подобен мотив.

Създаването на такъв прецедент ще позволи да се атакуват в съда почти всички приватизационни сделки, а нищо чудно да стане причина и за тяхното разтрогване, смятат юристи. Нещо повече, това решение внушава допълнителна несигурност сред новите собственици на бившите държавни предприятия.

Мак турс АД е наследник на ТП Балкантурист - Благоевград. Дружеството върти бизнес в областта на хотелиерството и ресторантьорството и притежава няколко печеливши и апетитни туристически обекта - хотел-ресторант Ален мак в самия център на Благоевград, сладкарница Алба Реге в близост до хотела, хотел Бор, мотел Рилци по пътя Благоевград - София, хотелски комплекс в Рилския манастир. Първата процедура за набиране на оферти за продажбата на Мак турс бе открита през декември 1998 година. Тогава обаче се явява само един кандидат и по предложение на приватизационния посредник по сделката - KPMG, през 1995 г. е обявено ново състезание. То поражда по-сериозен интерес - подадени са четири оферти за закупуване на държавния дял в дружеството в размер на 58%, (други 25% от капитала са изкупени при първата вълна на масовата приватизация). Кандидати са ЕТ Кейт континентал, Благоевград, РМД-то Мак турс инвест АД - Благоевград, Дифенс индъстриз груп АД - София, и Сигма България ЕООД.

В оспорвана битка кой да вземе атрактивния Мак турс преднина набира фирмата на благоевградския бизнесмен Методи Калъмбов - ЕТ Кейт Континентал-Катя Калъмбова, представлявана от съпругата му Катя. Приватизационната им оферта, според посредника по сделката, е доста по-добра от всички останали. Предложена е цена от 1.8 млн. долара, половината от която се заплаща в брой, а остатъкът - чрез дългосрочни държавни облигации. Като източник на средствата е посочен банков кредит. Според осведомени източници обаче по-късно институцията, финансираща сделката, е била внезапно сменена с Банка ДСК. Приватизационният договор е сключен през юни 1999 г. и средствата са платени в определения 45-дневен срок, след което Кейт континентал става собственик на мажоритарния дял в Мак турс.

Междувременно класираният на второ място кандидат - РМД-то Мак турс инвест, представлявано от Андон Ичев, се жалва, че одобреният купувач ЕТ Кейт Континентал-Катя Калъмбова е подал оферта след изтичане на обявения от агенцията срок. Тричленният състав на ВАС обявява за незаконна продажбата, обаче със съвсем друг мотив. Съдиите откриват несъответствие между продажната цена в договора и размера на сумата, посочена от купувача в декларацията за произхода на инвестиционните му средства. Другите нарушения, посочени в решението на съда, са неспазване на срока за подаване на оферти и липса на информация относно цялата сума, с която се участва в приватизацията. ВАС трябваше да вземе решение в едномесечен срок след заседанието на съда, на което бе разглеждана жалбата на близкото до синия депутат Илиян Попов РМД Мак турс инвест срещу Агенцията за приватизация. Повече от три месеца обаче съдът не се произнасяше по въпроса. Десетина дни преди решението му да види бял свят, новината за отмяната на приватизационната процедура за Мак турс АД изненадващо бе огласена на пресконференция на футболен клуб Пирин, спонсориран от благоевградския бизснесмен Иван Кочев-Чомбе.

Методи Калъмбов, който след влизането във владение на Мак турс АД става негов изпълнителен директор, остро се противопоставя на тълкуванията и решенията на ВАС и заявява, че декларацията по параграф 9 е била представена в АП едновременно с останалите документи от офертата. Дори след като фирмата на съпругата му е избрана за купувач, по искане на АП декларацията е заверена в районното данъчно управление. Несъответствието между предложената сума от 1 812 000 щ. долара и посочените в документа 1 268 400 щ. долара Калъмбов обяснява тогава с разликата между текущата пазарна цена на дългосрочните държавни облигации и номиналната стойност, по която те се оценяват при участие в приватизационния процес. Междувременно съветът на директорите на Мак турсАД свика общо събрание на акционерите на 8.01.2000 г. в Благоевград, на което ще трябва да се приема решение за увеличение на капитала. В светлината на решението на ВАС обаче подобна стъпка изглежда безпредметна.

След отменянето на сделката на първа инстанция юристите на АП са твърдо убедени, че при второто й разглеждане от ВАС техните аргументи ще се приемат и продажбата на Мак турс ще остане в сила. Решението на ВАС от 20 декември 2000 г. обаче попарва освен тяхната вяра и надеждите на купувачите.

След потвърждаването на решението се задава и нов скандал. АП ще трябва да върне цялата сума, заплатена от купувача Кейт континентал, в размер на 1 812 000 щ. долара и да открие нова процедура за продажба на Мак турс. Освен да върне платената покупна цена АП (или евентуалният нов купувач) ще трябва да възстанови и инвестициите, направени от Кейт Континентал. Запознати с мудното съдебно производство юристи са на мнение, че това няма да може да стане бързо и най-вероятно връщането на парите ще се точи поне две години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във