Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВАРНЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЩЕ СЪЩЕСТВУВА ОЩЕ НЯКОЛКО МЕСЕЦА

Ликвидационното събрание на Варненска корабостроителница, което трябваше да се проведе в началото на тази година, ще се проведе през март или през април. Това заяви за в.БАНКЕРЪ синдикът на дружеството Анелия Ананиева-Сръндева. Тя допълни, че събранието трябва да се проведе до един месец след изчерпване на масата на несъстоятелност, но все още не са продадени всички активи. В момента в дружеството върви процедурата по третата разпродажба, в която вземанията се продават на цена под 50% от стойността им. При първата и втората процедури цените са били съответно 75 и 50 на сто.
Друга причина да се забави ликвидацията е новата наредба за съхраняването на ведомостите за заплатите и осигурителните вноски на работниците в предприятия, които нямат правоприемници (са обявени в несъстоятелност). По стария ред тези документи трябваше да се предават за съхранение на общината, в която е седалището по съдебна регистрация на обявеното в несъстоятелност дружество. Сега те трябва да се предават в териториалната дирекция на НОИ и да се спазят изискванията за предаване на документи в държавния архив - папките не трябва да съдържат повече от 250 страници, всеки лист трябва да е номериран и всяка папка трябва да има първа и последна страница с опис. При обявяване на корабостроителницата във Варна в несъстоятелност там работеха над 6000 души. Според Анелия Ананиева-Сръндева обемът на документите е много голям и НОИ няма готовност да ги приеме.
Производството по несъстоятелността на корабостроителницата беше започнато през 1999 г., а дружеството беше обявено в несъстоятелност през януари 2000 г. Имуществото на предприятието беше оценено на 39 742 130 лв. от ПрайсуотърхаусКупърс ЕООД. През пролетта на 2002 г. активите на Варненска корабостроителница АД - в несъстоятелност, бяха продадени на Български морски флот за 35.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във