Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВАРНЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА ЩЕ СЕ СПАСЯВА С ТРОЕН БАЙПАС

Няма гаранции, че след образуването на новото дружество между фалиралите британската компания Камел Леърд и Варненска корабостроителница ще се погасяват задълженията на българския завод. Това е основният мотив на Върховния касационен съд (ВКС) за решението му в полза на 12-те кредитори на корабостроителницата, подали жалба срещу оздравителния й план. Според него, англичаните трябваше да придобият активите й срещу 28 млн. лева. Но магистратите постановиха, че сделката съдържа редица бъдещи несигурни събития, включително и учредяването на българско търговско дружество Камел Леърд Варненска корабостроителница. Те смятат, че солидният опит и позиции на Камел Леърд в корабната индустрия, отбелязани в оздравителния план, вече не може да е никаква гаранция за издължаване към кредиторите, след като самата английска фирма се намира в процедура по несъстоятелност.Според решението на ВКС, делото се връща за разглеждане във Варненския апелативен съд (ВАС), който е длъжен да се съобрази с мотивите на касационните съдии и да го препрати на първата инстанция - местния окръжен съд. Като се имат предвид пространните 27-странични мотиви, едва ли варненските магистрати ще вземат друго решение освен обявяването на оздравителния план за нищожен. Юристи предвиждат, че цялата процедура ще трае поне до края на годината. Тя може да бъде удължена, в случай че Камел Леърд обжалва съдебните решения, но това е малко вероятно заради тежкото финансово състояние на британската фирма.Междувременно на 22 октомври Министерството на икономиката започна да събира оферти за продажбата на варненското предприятие. Сред кандидатите са гръцката Кириаку Груп, американският консорциум Хоугън Марийн Сървиз (спряган като най-сериозен претендент), познатата вече шведска Фисон Инвест, консорциумът между КРЗ Одесос и Индустриален холдинг България, в който влизат и мениджъри на корабостроителницата, германската Одендорф и все още неназована от вицепремиера Николай Василев норвежка морска фирма. Очевидно в Министерството на икономиката се надяват предложението на някой от купувачите да е достатъчно добро, за да се уредят взаимоотношенията на корабостроителницата с най-големите й кредитори. Това е единственият начин да се прекрати процедурата по несъстоятелност и да се избегне разпродажбата на активите й от нейния синдик. Евентуалният бъдещ собственик със сигурност ще има сериозни проблеми най-вече с Централна кооперативна банка, която има обезпечено вземане за 10 млн. лв. и е призната за първи клас кредитор. Оздравителният план предвиждаше тя да прибере само 17% от дължимите й пари, при все че те са обезпечени с ипотека на почти построен кораб, към който проявяват интерес няколко чуждестранни купувачи. При сегашните условия обаче едва ли ЦКБ ще се откаже от възможността да си прибере всичко. Преговори ще могат да се водят само с останалите кредитори. На около 20 от тях се падат над 90% от дълговете на Варненска корабостроителница, които общо са 165 млн. лева.За основа на бъдещото споразумение ще се приложи сложна тройна схема, твърдят осведомени. Икономическото министерство и посоченият от него купувач ще договорят с основните кредитори увеличение на капитала на корабостроителницата, като срещу вземанията си ЦКБ, Български морски флот и останалите ще получат съответния размер акции. Така дълговете на завода ще намалеят значително и ще стане възможно изваждането му от процедурата по несъстоятелност. Най-накрая инвеститорът ще изкупи книжата по предварително определена стойност, както и дела на държавата на символична цена и ще стане собственик на над 90% от капитала на корабостроителницата, която вече ще е с минимални задължения. Днес държавата притежава 75% от дружеството, а останалите 25% се държат от частни лица. Но засега няма официално становище за плановете на Министерството на икономиката. Оттам заявяват, че то ще се вземе след окончателното съдебно становище.При липса на споразумение с кредиторите ще се върви към продажба на корабостроителницата като цяло предприятие. Тогава ще спечели този, който даде най-много, и получените пари ще се разпределят според класовете кредитори. Съдейки от последните изчисления на експерти, активите на корабостроителницата струват между 50 и 90 млн. лева. В такъв случай почти всичките си вземания ще получат Банковата консолидационна компания и ЦКБ, които са в първи клас кредитори с общо 53 млн. лева. За останалите (работници, държава и необезпечени кредитори) може и нищо да не остане. Реално те са губещите от това, че оздравителният план няма да влезе в сила, защото в него се предвиждаше дружество Камел Леард Варненска корабостроителница да им плати между 4 и 26% от вземанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във