Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ВАРНЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА - МИСИЯТА ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНА

ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО СЕ ПРЕВЪРНАХА В ТЕСТ ЗА СЪДБАТА НА БИВШ И НАСТОЯЩ МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА. БИВШИЯТ ВОДИ ПО ТОЧКИ ЗАСЕГА...

Каквото и да отсъдят магистратите от Върховния касационен съд по казуса за Варненска корабостроителница, решението ще хвърли сянка върху имиджа на Николай Василев, който на 24 юли, полагайки клетва пред парламента като вицепремиер и министър, прибързано обяви: Варненска корабстроителница е приоритет номер едно в политиката на Министерство на икономиката.Остават броени дни до решението на последната съдебна инстанция, когато на Николай Василев може да му се наложи да обяви печалния за неговите съграждани резултат - че най-вероятният изход в обозримото бъдеще е да се пристъпи към обичайната процедура по осребряване на имуществото на обявения в несъстоятелност завод. И да поясни, че този акт всъщност е извън правомощията на повереното му ведомство. Василев можеше да използва машината на времето, да върне часовника само с година назад, за да види, че няма нужда да влиза в ролята на националноотговорния за икономиката държавник, защото тя вече е изпълнена и дубльорът има минимален шанс. Обаче той избра да рискува в името на избирателите си. Създаде работна група, наистина малко странна - от един човек. Обеща да проведе среща с кредиторите на корабостроителницата и да търси възможности за извънсъдебно споразумение с тях, въпреки че действащото у нас законодателство не го позволява. Ключовият за варненци 27 септемвриНа тази дата Върховният касационен съд гледа делото по жалбата на част от кредиторите на Варненска корабостроителница срещу оздравителния план, чрез който трябваше да се спре производството по несъстоятелност, да се възстанови корабостроителната дейност, да се осигурят нови работни места, да се удовлетворят кредиторите. Планът бе основан на офертата на британската компания Камел Леърд, която междувременно, докато траеха съдебните процедури, влезе в производство по несъстоятелност. Не е задължително обаче тези въжделения да повлияят върху решението на магистратите. Те могат да отхвърлят жалбите на недоволните кредитори, но могат и да ги приемат. Омагьосаният кръгЕксперти смятат, че юридическият казус Варненска корабостроителница може да продължи да се развива в рамките на производството по несъстоятелност (преди осребряването на активите) - ако съдът одобри жалбите на кредиторите, на практика ще отхвърли оздравителния план. В този случай все още съществува хипотетичната възможност да се търсят нови стратегически инвеститори. По същество подобна развръзка ще повтори вече приложената схема. Следващият кандидат ще представи оферта, която пък ще послужи за база при изработването на втори оздравителен план. Планът ще трябва да се внесе в съда от синдика или от един от кредиторите, след което трябва да се одобри от съда и да се приеме от общото събрание на кредиторите. Ако има кредитори, които не са доволни и от този план, те пак ще го обжалват. Обжалването преминава през различни съдебни инстанции, което отнема поне година. През това време следващият инвеститор също може да фалира или да промени инвестиционната си стратегия и сам да се откаже от плана.Ако обаче не се намери друг инвеститор, ще се пристъпи към осребряване на имуществото на корабостроителницата.Решението на съда Съдът може да отхвърли жалбите на недоволните кредитори. Така той ще утвърди оздравителния план и най-късно до два месеца този план трябва да влезе в действие. Експерти коментират, че процедурата по несъстоятелност, в която се намира чуждестранният инвеститор Камел Леърд, не създава пречки пред изпълнението на оздравителния план на Варненска корабостроителница. Според клаузите в него, Камел Леърд ще стане собственик на всички активи и пасиви на корабостроителницата чрез създаването на ново дружество - Камел Леърд Варненска корабостроителница, в което британската компания ще притежава пълния контрол. Прехвърлянето на собствеността формално трябва да стане за сумата от 1 лев, като купувачът ще поеме задълженията към кредиторите, одобрени от съда и задълженията, които са възникнали след датата на образуване на производството по несъстоятелност. Прехвърлянето на акциите обаче може да стане чак след първата вноска за погасяване на договорените задължения. Камел Леърд също има право да се откаже от оздравителния план. Ако не го направи, действието на плана се прекъсва при първото неизпълнение на договорените условия. И в двата случая корабостроителницата се връща в производството по несъстоятелност и процедурата по търсене на нов стратегически инвеститор се повтаря. Битката за спасяване на заводаКогато на 22 декември 1999 г. Петър Жотев положи клетва пред парламента като вицепремиер и министър на икономиката, той прибързано обяви: За мен най-важни са банките. Само месец-два по-късно Жотев разбра, че да управляваш държавната икономика е далеч по-трудно от воденото и на най-тежките процедури по продажбата на държавните банки. Върху плещите му се изсипа кошмарът на хиляди варненци, останали без работа след затварянето на Варненската корабостроителница. Заводът, някогашна гордост за целия регион, бе тестът, на който изненадващо го подложиха варненските лидери на СДС и синдикалните организации. Жотев, по това време изпълнителен директор на Банковата консолидационна компания (БКК) представляваше интересите й на кредитор на корабостроителницата, но като министър на икономиката бе собственик на 75% от нейния капитал. От това по-голямо прецакване, няма накъде.БКК можеше да поиска осребряване на активите на дружеството и да продаде недовършените кораби - залог по вземанията си. Но Министерството на икономиката нямаше право да унищожи цял отрасъл и свързаните с него други производства, както и да позволи социалното напрежение в региона да ескалира, коментират експерти.Така под натиска на общественото мнение Жотев бе принуден да скочи в неизвестността, за да премине пътя от обикновен банкер до изпълнител на ролята националноотговорен за икономиката държавник. Заради което варненската общественост го обяви за спасител.На 20 януари 2000 г. Варненският апелативен съд отмени решението на Варненския окръжен съд за обявяване на корабостроителницата в несъстоятелност. Юристи твърдят, че от гледна точка на трудовите правоотношения отмяната не дава основание за възстановяване на работа, защото освобождаването на работниците е извършено по време, когато решението на окръжния съд е подлежало на незабавно изпълнение. Това обаче не е било обяснено на работниците. По тези причини синдикалните организации обявяват, че решението на местния апелативен съд дава право за възстановяване на работа. И близо 2000 работници подават искове до местния съд за възстановяване на работа и за обезщетения за незаконно уволнение. Това поставя началото на протеста на варненци. Социалното напрежение стихва едва след като министърът на икономиката сменя ръководството на завода и спешно сформира работна група за решаване на проблемите на корабостроителницата. Първоначално в работната група влизат експерти от Министерство на икономиката, синдикът на дружеството и представители на четирима от основните кредитори на корабостроителницата - БКК, ЦКБ, Биохим и Агенцията за държавните вземания. Работната група стига до решение да се търси сериозен стратегически инвеститор, който е готов да поеме задълженията на завода, да осигури пари за възстановяване на производството и строежа на недовършените кораби. Законодателството позволява да се използва схема, при която офертата на инвеститора може да послужи като основа за разработване на оздравителен план, чрез който да се спре производството по несъстоятелност. Според експертите от работната група в този момент преимуществата на един оздравителен план са безспорни от гледна точка на икономиката на страната и на региона около Варна. Планът позволява да се запази и продължи развитието на корабостроенето, което не би било възможно при осребряване на имуществото и ликвидация на предприятие с мащабите на корабостроителницата. При осребряване на имуществото не е възможно да се контролира процесът на разкъсване и разпиляване на съществени активи на длъжника. Експертните прогнози са, че това най-вероятно ще доведе до заличаване на корабостроителната индустрия във Варна и до спад и унищожаване на свързаните с нея предприятия. Малката ангажираност на персонал пък води до общ спад на потреблението на стоки и услуги в региона. А това води до намаляване на приходите в държавния бюджет.По пътя на осребряването могат да се удовлетворят общо около 30% от вземанията, които не стигат дори за пълното удовлетворяване на кредиторите с обезпечени вземания. Срещу размера на задълженията към кредиторите, одобрен от съда - 165 489 427.71 лв. е поставен размерът на балансовата стойност на активите - 128 761 000 лв. и на ликвидационната им стойност, която е само 93 537 000 лева. Ликвидационната стойност на отделните активи е определена на базата на вероятното ниво на пазарната им реализация при продажбата на търг в период до два-три месеца след извършване на оценката. Предвижданията са, че при продажба в рамките на два-три години могат да бъдат осребрени не повече от 50-60% от стойността на активите, които са по-ликвидни. За останалите 40-50% от активите не могат да се правят прогнози - нито за срока, нито за цената, на която те могат да бъдат осребрени. Още повече че приходите от продажбите най-вероятно ще покрият разходите по ликвидацията и по обслужване на процеса на осребряване. Реалният процес на осребряване на имуществото изисква продължителен период - от поне четири-пет години, са аргументите срещу осребряването на имуществото. КредиторитеМениджърите на Централна кооперативна банка, които първоначално харесват оздравителния план, впоследствие бият отбой. Те са притеснени от реакцията на своите акционери и затова кредиторите решават да обжалват плана за оздравяване по съдебен ред. Аргументът им е, че като привилегирован и несъгласен кредитор, при разпределение на имуществото по предвидения от закона ред банката би получила по-голямо удовлетворение, ако спечели делото, отколкото ако подкрепи оздравителния план.Като кредитор, който е изгубил по своя вина обезпечението на вземанията си, Български морски флот е включен в последния 4-и клас на кредиторите, който ще получи само 4.74% от вземанията си. Затова БМФ не подкрепя оздравителния план на общото събрание на кредиторите и също го обжалва по съдебен ред. Камел Леърд - единственият инвеститор засегаДнес експерти от работната група напомнят, че причините за наличието само на един инвеститор за варненското предприятие се дължат на пазарната конюнктура. Създадохме прозрачна и стегната процедура, с ясни срокове, но това е пазарът. Така източник от работната група коментира появата на единствения инвеститор. Според него, експертите са направили възможното в техните правомощия, за да генерират конкуренция. Били са информирани всички потенциални инвеститори от Далечния изток до САЩ и Канада, които биха могли да проявят интерес или пък са подавали сигнал за желание да участват в продажбата на корабостроителницата. Правени са и допълнителни проучвания за бтиранската компания Камел Леърд, независимо от тяхното представяне и получените препоръки. Кой би могъл да предположи, че 125-годшна компания като Камел Леърд ще изпадне в същото състояние като Варненска корабостроителница?Бяха тежки преговори. Убеден съм, че това, което постигнахме, беше възможно най-доброто към момента, коментира експерт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във