Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Валери Симеонов изнерви туристическите босове

S 250 5bfc63e0 3fdb 49b7 8a30 b0f51dad0aa7

Вицепремиерът  Валери Симеонов отново се опитва да изправи на нокти  туристическия бранш.  Миналата година той се прослави с рейдовете си  по Черноморието, когато нахлуваше  с полиция в дискотеките, отнемаше  озвучителна техника  и  затваряше обекти заради прекомерен шум. Сега облече  в закон заплахите си за въвеждане на ред в нашите курорти.

Преди дни бяха  публикувани  промените  в Закона за защита от шума в околната среда, които са подготвени от Министерския съвет и са съпроводени с доклад от вицепремиера Симеонов и на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Те са подложени на обществено обсъждане, което ще приключи  до 28 април.

Проектонормативът въвежда промяна в  часовете, в които не се допуска шум. Забранява се  озвучаване на открито в часовете между 14 и 16 часа  и между 23  и 8 часа.  Досега  забраната беше ограничена само в часовата зона  между 23 и 7 часа. 

В предложението на Симеонов и Ананиев  забраната ще важи за зони, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.

Друга забрана се отнася до търговските и производствените обекти, разположени в жилищни сгради. Те вече няма да могат да работят и да зареждат между 23  и 8  часа. Досега забраната изтичаше  в 7 часа сутринта. Собствениците на такива обекти ще заявяват в общината работното им  време, но преди това трябва да се снабдят и със становището  на регионалната здравна инспекция.

Друга забрана, която предвижда новият закон, е  за озвучаването на открити площи от уредби, монтирани на пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение. Забранява се озвучаването на открити площи да се извършва с озвучителни средства без монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука така, че да не се допуска ниво на шум в открити площи над граничните стойности, определени с наредбата.

Новите текстове предвиждат  замерване на допустими нива на шум не само "в околната среда", но и вътре в жилищни или в обществени сгради, както и  задължение озвучителната техника да е с монтиран коректор, който да не допуска възпроизводство на шум над определени с наредба на Министерския съвет нива. Към нарушителите  ще бъдат предприемани драконовски мерки, като например конфискация на имущество в полза на държавата, ако те погазват разпоредбите за шум.  

Глобите също стават от солени по-солени -  и не са само за юридически, но и за физически лица. Досега минималните бяха  между 100 и 300 лв., а сега те се увеличават в размер от  500 до 1000 лева. А максималната   глоба скача двойно -   от 10 хил.  на 20 хиляди лева.

Според сега действащия закон министърът на здравеопазването издава наредба  заедно с екоминистъра, с която се определят "показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението".  Новото предложение е въпросната наредба да опише и какви са граничните стойности на шум, допустими "и в помещенията на жилищни и обществени сгради“.

Освен това се предвижда озвучителните уредби да са с монтирани автоматични регулатори, контролиращи нивото на звука, така че да не се допуска надхвърлянето на определените гранични стойности. Помислено е за това  озвучаването да не идва от плавателни средства за туризъм и развлечения, както и от други транспортни средства.

Последната описана забрана, пише в проекта, може да не важи при "провеждане на обществени мероприятия на открито".  Такива са например концерти, спортни мероприятия, прожекции, официални празници и прочие. Изключение от тези правила ще се допуска при провеждане на обществени мероприятия на открито, а редът за тях ще бъде определен с нова правителствена наредба. Тя ще регулира "изискванията за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение". Ще бъдат записани и специални изисквания за използване на озвучителни средства.

Разписани са и правомощия на органите на МВР при нарушение, свързано с "тихите" по закон часове. Полицията ще може да затвори обекта нарушител  за срок от 7 дни. При повторно нарушение в рамките на  една  година  дейността му ще бъде спряна, но вече  за 30 дни. Действия на МВР ще могат да бъдат обжалвани в съда. Но... това няма да спира действието на заповедите на МВР.

Обявената цел  на законопроекта е превенция, възпиране на нарушителите и създаване на условия за живот без шум над допустимите граници в околната и жизнената среда - това е посочено  в мотивите към проектодокумента.

Инициаторите на измененията  аргументират предложенията си с множеството сигнали от последните години от граждани, организации и собственици на туристически обекти за нарушаване на режима на сън и почивка в жилищни сгради, хотелски комплекси и в зони за отдих и възстановяване, грубото нарушаване на някои от разпоредбите на закона, липсата на координация, както и за размиване на функциите и отговорностите между отделните институции. През август миналата година Върховната административна прокуратура  установи, че общински наредби се оказват по-либерални от законодателството и допускат шум в по-широки граници, отколкото предвижда Законът за защита от шума.

Всички тези предложения обаче далеч не се подкрепят от работещите в туристическата индустрия. Критиките вече започнаха, а до изтичането на крайния срок на общественото обсъждане със сигурност се очаква реакциите на браншовиците да бъдат още по-  критични.

Facebook logo
Бъдете с нас и във