Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Валери Баронов, собственик на Рея фиш: ЧИНОВНИЦИ ГОСПОДСТВАТ НАД ВОДИТЕ В СТРАНАТА

Недоволството на рибопреработвателите срещу държавната намеса далеч не започва с подготвяния национален план за развитие на сектора, нито се изчерпва с него. Тъкмо фирмите от този бранш бяха сред първите български компании, пробили на европейските пазари, но ако се вярва на собствениците им, този успех е постигнат не с помощта на държавните чиновници, а въпреки техните действия. Поне Валери Баронов, собственик на най-големия износител Рея фиш, го твърди категорично.
Г-н Баронов, кога започнаха проблемите ви с държавните ведомства?
- През 1994 г. приватизирах предприятие за производство на пъстърва във водите на язовир Доспат. Тогава Министерството на земеделието и горите, което бе негов принципал, постави изискването да изплатя банковия дълг на рибовъдното стопанство, който бе осем пъти по-голям от оценката на предприятието. Освен това имаше искане и от страна на местното ТКЗС, което също бе в ликвидация, да изплатя още 4.5 млн. лева.
И вие платихте всичките тези пари...
- При проучванията преди сделката стана ясно, че най-важното условие за бъдещата работа на фирмата ми е правото да ползвам водите на язовир Доспат за рибовъдна дейност. Платих, защото исках държавата да ми даде гаранции, че имам право на водоползване. Тогава земеделското министерство ми прехвърли изцяло квотата за рибопроизводство. През 2000 г. обаче излезе новият Закон за водите и там има параграф, който задължава да се преоформят правата за водоползване. Съобразявайки се с наредбите, подадох съответната молба. От Министерството на околната среда и водите ми поискаха куп документи, но не получих никакво разрешение. Отново подадох молба и отново ми поискаха куп документи. Докато вървеше безкрайната процедура, научих, че вече са раздадени три разрешителни за язовир Доспат, а моята молба бе отхвърлена.
Какъв е капацитетът на фирмата ви Рея фиш?
- Тя произвежда повече от половината от пъстървата в страната. През 2001 г. първи получихме лиценз и за износ в Европейския съюз. Всяка седмица по един ТИР с наша продукция тръгва към Германия. Създадохме затворен цикъл на производство - от зарибителния материал до преработените продукти. Във фирмата работят 100 души. Без да зачитат какво съм направил досега, държавните чиновници ме игнорираха с лекота. В дирекция Води на екоминистерството някои управляват с чувството за пълно господство над водите в България. Ясно е как се решават нещата - играят големи пари. Типичен случай е язовир Антон Иванов, който парцелираха на дребни парчета. Дадоха разрешителни за водоползване на хора, които в крак с новата мутренска мода имат плаващи вили.
Как продължихте битката с чиновниците?
- Обжалвах отказа на молбата ми да ползвам язовир Доспат и Върховният административен съд се произнесе по категоричен начин, че дирекция Води на Министерството на околната среда и водите трябва да възстанови правата ми в пълния им обхват. Но досега няма такова негово решение. Напротив, дори ми направиха акт за незаконно ползване на водите. И това за предприятие, което съществува от 1978 година и където от 1994-а насам съм инвестирал 7 млн. лева. Подадох жалбата и спечелих делото. Разглеждайки моя проблем, законодателят допълни алинея 3 в параграф 10 на Закона за водите, която гласи, че заварените водоползвания трябва да бъдат преоформени при по-благоприятни условия, отколкото са придобити, а процедурата да се извърши по служебен път. Сега разполагам с акт за незаконно ползване, който все пак бе отменен от съда... и нищо повече.
Бихте ли посочили ролята на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в този случай?
- Според новия Закон за водите, за да получа право на водоползване, е необходимо да имам и заповед, подписана от директора на агенцията. Там дълго ме мотаха. Добре известно е, че директорският подпис не се получава току-така. Стигна се и до абсурда фирми, които тепърва възнамеряват да започнат риборазвъдна дейност, да изземат моите права и да отглеждат аквакултури в язовир Доспат, а аз - не.
Очевидно не смятате да спрете дотук?
- Следващата ми стъпка ще е жалба до прокуратурата за отказа на държавните чиновници да изпълнят решението на Върховния административен съд. Ще настоявам виновните да бъдат санкционирани по Наказателния кодекс за нарушаване на законите. Никакви лозунги и ведомствени комисии няма да се преборят с корупцията. А съвсем не е трудно да се докаже корупционната практика. Какви са мотивите за подаване на жалби срещу държавните чиновници? Единият е за некомпетентност, другият - за рушвет. И в двата случая е необходимо чиновникът да бъде уволнен. Аз предлагам да се създаде обществена организация, която да приема жалбите на засегнатите от незаконни действия на държавната администрация. Съответно в нея да има наблюдаващ прокурор, който да сезира съответните институции по реда на закона. Така всеки сигнал ще е достатъчно основание за разглеждане на работата на служителя и хора като изпълнителния директор на агенцията по рибарство и аквакултури Ерман Занков няма да има във ведомствата. Независимо че е подсъдим, той продължава да управлява агенцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във