Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Валентин Николов ще кандидатства за член на съвета на директорите на БЕХ

Председателят на парламентарната енергийна комисия Валентин Николов е подал заявление за напускане на 44-ото Народно събрание. 

Той е заявил своето желание да участва в конкурса за избор на ново ръководство на "Български енергиен холдинг" ЕАД.

До момента Валентин Николов вече е бил председател на съвета на директорите на БЕХ, на НЕК, на АЕЦ "Козлодуй", на АЕЦ "Козлодуй" - нови мощности.

Бил е и изпълнителен директор на АЕЦ "Козлодуй" и заместник-министър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

На 29 януари Министерството на енергетиката обяви конкурсна процедура за избор на трима представители на държавата в съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД. Поканите са публикувани на сайта на Министерството на енергетиката и "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Изборът на останалите двама независими членове на съвета на директорите на БЕХ ще бъде направен чрез конкурсна процедура, която ще се проведе от Агенцията за публичните предприятия.

„Български енергиен холдинг“ ЕАД е холдингово дружество, което обединява компании, развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия; пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища.

Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи.

На 2 февруари „Български енергиен холдинг" ЕАД обяви конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на органите за управление и контрол на дъщерните дружества на БЕХ - публични предприятия, в които БЕХ притежава 100% от капитала. Става въпрос са „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, 

Днес, 2 февруари 2021г., „Български енергиен холдинг" ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на органите за управление и контрол на дъщерните дружества на БЕХ - публични предприятия, в които БЕХ притежава 100 % от капитала. Става въпрос за „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД,  “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, “Мини Марица - изток” ЕАД, „Национална електрическа компания“ и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. 

Изборът на останалите двама независими членове в органите за управление и контрол на горепосочените дъщерни дружества – публични предприятия ще бъде направен чрез конкурсни процедури, които ще се проведат от Агенцията за публичните предприятия и контрол, като при обявяването им, същите ще бъдат качени и на интернет страницата на БЕХ ЕАД.

Конкурсните процедури са съобразени с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за енергетиката (където е приложимо).

Facebook logo
Бъдете с нас и във