Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ваканционните имоти остават под обсадата на пандемията

Последното тримесечие на миналата година задълбочи още сложната ситуация на имотния и туристическия пазари вследствие на пандемията от Ковид-19. В резултат на приложените противоепидемични мерки и силно ограничената мобилност в страната и от и към другите страни, купувачите от чужбина ограничиха търсенето на ваканционни имоти, а българските клиенти, макар и с определен ръст, не бяха в състояние да компенсират спада в продажбите, отчитат от "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ. В следствие на това от дружеството, което е част от портфейла на "ФеърПлей Интернешънъл" АД, контролирано от Марио Захариев, очакват засилена конкуренция при предлагането на този тип активи. Това пък вероятно би довело и до понижаване на цените, на които се сключват сделки за покупко-продажба на такива имоти.

Основната част от приходите на тези дружества са от наемите при отдаване на притежаваните недвижими имоти от съответния сегмент на пазара.  

Липсата на търсене и потребление във ваканционните комплекси се очаква да доведе до натиск за понижаване на наемните цени за различните обслужващи бизнес имоти в тях -  ресторанти, барове, магазини, СПА и други обекти. А от това пък следва и понижение на приходите на фирмите собственици. За намаляване на този риск от "ФеърПлей  Пропъртис", което инвестира основно в жилищни и ваканционни имоти, сключват средносрочни договори за наем и правят диверсификация на инвестициите в различни сегменти на пазара.  

Недвижимите имоти се категоризират като по-неликвидни активи, за които е характено, че сделките с тях стават по-трудно, отнемат повече време и се характеризират със сравнително високи транзакционни разходи. Така че основният риск за всички играчи на този пазар е свързан с реализиране на загуби в случай на необходимост от бърза продажба на недвижими имоти. Поради слабата ликвидност на този клас активи, дружествата разполагат с ограничени възможности за промяна в портфейла си и той по-трудно може да се преструктурира при нужда вследствие на промени в икономическите, правните, политическите и други условия на бизнес средата. 

Сериозно влияние върху резултатите оказва епидемичната обстановка и предприетите ограничения, засягащи пътуванията зад граница в държавите, от които традиционно идват туристи, ползващи имотите, собственост на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.  

Намалената ликвидност на пазара на ваканционни имоти в България може да се счита за сериозен проблем, който би могъл да доведе и до сериозен спад на потенциален интерес към имоти на дружеството, когато и ако бъде взето решение за изход от вече направени инвестиции, отбелязват мениджърите му.  От друга страна, значителното предлагане в сегмента на хотелиерските услуги и ваканционните имоти, съчетано с различни по вид ограничения за придвижване на хора в рамките на ЕС и извън него, биха могли да доведат до липса на туристи/наематели на обекти, собственост на дружеството, което пък ще повлияе върху финансовите му резултати. 

Фирмата отдава под наем хотел "Св. Иван Рилски" в Банско и апартаменти във ваканционното селище "Санта Марина". Заради трудностите в сектора нетните приходи от продажби на дружеството през миналата година са намалели с 53.76% и в края на декември са в размер на 3.32 млн. лева. Печалбата му пък се е свила с 54.81% до 202 хил. лева. 

Дружествата със специална инвестиционна цел са задължени да разпределят минимум 90% от печалбата за годината като дивидент за своите акционери.  

Основните акционери във „ФПП“ АДСИЦ са ФП Инвест АД с 65,09%, Марио Захариев с 14,43%, Анна Захариева с 5,41% и УПФ Доверие с 5,35%.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във