Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В зала влиза ветото на президента върху промените в Закона за ДДС

Народното събрание ще проведе редовно пленарно заседание от 9 часа, ако обаче в зала се регистрират 121 депутати. 

Ще има ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от Народното събрание на 19 ноември 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 247 от 25 ноември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък.

В дневния ред е и избор на председател на Икономическия и социален съвет (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 5.11.2020 г.) – точка втора за четвъртък.

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 13.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.) – точка трета за четвъртък.

Продължава с второ гласуване работата по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Даниела Дариткова, 13.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 20.11.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък.

В дневния ред е включено обсъждане на проект на решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2020 г.) – точка пета за четвъртък.

Второ гласуване ще има на законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 21.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.11.2020 г.) – точка шеста за четвъртък.

Facebook logo
Бъдете с нас и във