Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В СТЪКЛАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ СЕ НАСТАНИ МОНОПОЛИСТ

Вливането на софийския производител на стъкларски изделия Стинд в пловдивския завод Дружба ще приключи до април 2003 година. Така Стинд ще прекрати своето съществуване, а Дружба ще стане негов универсален правоприемник. С тази стъпка двете дружества ще осъществят плановете си за преобразуване, които датират от 2000 година. И тя е напълно естествена, тъй като и двете предприятия имат един и същи собственик - гръцкия производител на стъкло Юла гласуъркс. В момента той притежава 99.9% от Стинд (чрез кипърската фирма Гласинвест) и 97.3% от Дружба (чрез Барек овърсийз).Изготвеният от юридическата кантора Лега Интерконсулт план за обединяването на стъкларските предприятия бе одобрен на 4 декември и от Държавната комисия по ценните книжа. Това се налага, тъй като Дружба е публично дружество и законът предвижда комисията да се произнася по плана, по-конкретно по цените на акциите и по съотношението на замяна. Когато оповести решението си, комисията обяви, че ще допусне отново акциите на пловдивската компания за търговия на борсата. Забраната за извършване на сделки с книжата на Дружба беше наложена заради изтичане на вътрешна информация за вливането, която би могла да доведе до манипулации с цената на акциите на дружеството.Според плана, справедливата цена за една акция на Дружба е 15.15 лв. и 0.80 лв. за акция на Стинд. Най-вероятно една акция на Дружба ще се заменя срещу 19 акции на софийското дружество. И тъй като в момента капиталът на пловдивския завод е около 3.4 млн. лв., а на Стинд - София, е 59.5 млн. лв., при съотношение на замяната 1 към 19, акционерите на Стинд ще получат в Дружба същия акционерен дял, какъвто са имали в софийското предприятие. Нашата цел е преобразуването да завърши до 1 април другата година, заяви Димитър Славчев, юрист от Лега Интерконсулт. Остава само двата завода да проведат общи събрания, на които акционерите да одобрят вливането.Гръцката компания е изучавала стъкларската ни промишленост цели седем години, преди да инвестира в нея. През 1997 г. Юла гласуъркс чрез кипърската офшорка Гласинвест купи 70% от софийското дружество Стинд срещу 4 млн. щ. долара. Новият собственик на българския производител на бутилки се е задължил да вложи в предприятието не по-малко от 27 млн. лв. за пет години. Приватизационният договор е спазен и в момента заводът в София е най-модерно оборудваният в българската стъкларска индустрия. Новите машини, с които той работи, са доставени от немската фирма Зорг, от американската Емхарт и от италианската компания Ботеро. Изградената нова пещ в предприятието е с капацитет, който позволява производството на 100 хил. т стъкло, или 200-250 млн. бутилки на година, в зависимост от вида им. Продуктите на стъкларското предприятие са предназначени основно за пивоварната и винарската индустрия, както и за фирмите, които произвеждат безалкохолни напитки по лиценз на Кока-Кола и Пепси-кола. За няколко години делът на Стинд на пазара на стъкло се е увеличил от 10-12 до 30 процента. Софийското дружество е успяло да пробие и на пазарите на страните от Централна и Източна Европа и Италия.Юла гласуъркс засилва значително своето присъствие в българската стъкларска индустрия през януари 1998 г., след като купува и мажоритарния дял от капитала на лидера на нашия пазар - пловдивския завод Дружба. Според данни от миналата година, той осъществява 35% от продажбите в бранша. Дружеството е закупено от гръцката компания чрез създадената специално за тази сделка фирма Барек Овърсийз лимитед. Тогава 51% от капитала на българското предприятие са придобити срещу 20 млн. щ. долара. Приватизацията на Дружба закъсня и в технологично отношение заводът отстъпва на Стинд. Очакваме през 2003 г. да се обновят изцяло съоръженията му, обясни изпълнителният директор на софийското дружество Димитър Коев, който е и член на борда на Дружба. В пловдивската компания е била разглеждана възможността да се произвежда и домакинска стъклария, но засега ще се правят само бутилки и буркани. Според Коев, вътрешният пазар е приоритет и на двете дружества, но развитието му все пак силно зависи от състоянието на винарската и хранителната промишленост.След обединяването на Дружба и Стинд новата фирма ще стане монополист на пазара на стъкларски изделия. Според изпълнителния директор на Стинд, то ще осигурява около 75% от продажбите в страната. Съгласно Закона за защита на конкуренцията няма правни проблеми да се осъществи вливането и по смисъла на този закон преобразуването на двете дружества не води до концентрация, обясни Димитър Славчев. Интересен е фактът, че те разширяват пазарния си дял поради закриване на фирми от бранша, а не защото се е увеличила произвежданата продукция. От свитото потребление на стъкларски изделия и от високите цени на природния газ страда целият бранш. Един от водещите производители на стъкло - Диамант - Разград, в момента е в процедура по несъстоятелност. В същото положение са и Китка - Нови пазар, и сливенският Кварц. Дружба и софийската компания също са работили на загуба до миналата година. За деветмесечието на 2002 г. пловдивското предприятие вече реализира печалба от близо 6 млн. лева. Очертава се единствен конкурент на преобразуваното пловдивско дружество да е плевенският завод Рубин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във