Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В стокообмена между Северна Македония и България преобладават стоки с ниска степен на обработка

Правителството на Република Северна Македония взе решение за цялостно отваряне на всички ГКПП, считано от 26 юни,  с което се осигурява безпроблемно движение на територията на страната. В тази връзка се отменят условията за представяне на негативен PCR тест, с валидност до 72 ч., на влизане в страната, както и за задължителна 14-дневна самоизолация или държавна карантина.
В допълнение към гореспомената информация, служебното правителство на Република Северна Македония взе решение за отваряне на международното летище в Скопие и Летище "Св. Апостол Павел" в Охрид от 1 юли (сряда).

Това е добра новина за бизнеса в двете страни, а и за хилядите туристи, които вече ще могат да посещават свободно двете страни.

От 2013 г. стокообменът между България и Република Северна Македония расте. А другата добра новина е, че търговското салдо е положително за нашата страна.

Данните за търговията за миналата година обаче показват лек спад в сравнение с 2018-а. Фирмите от двете страни са си обменили стоки за 727.9 млн. евро, което е с 2% намаление. Незначителен ръст има в износа - с 0.6%, до 424 млн. евро, докато при вноса е отчетен спад от 5.4%, а от съседната страна у нас са влезли стоки за 304 млн. лева.

Износът от Република Северна Македония, не само към България, е основно от стоки с ниска степен на обработка - суровини (руди и концентрати на цветни метали - цинк,  олово и мед), металургични изделия - валцувани продукти от желязо и стомана, вино, селскостопански продукти, метални отпадъци (скрап), материали за строителството. При вноса у нас най-голям е делът на оловните, медните и цинкови руди и концентрати - почти 50%, плосковалцувани черни метали, метални и пластмасови тръби, жици и кабели.

Структурата на българския износ за Република Северна Македония през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка и полуфабрикатите. Това показва наличието на утвърдени пропорции и известно "циментиране" на тези съотношения. В стойностно отношение най-голям е износът на електроенергия, на нефтени масла и масла от битуминозни минерали, на други нефтопродукти, черни метали и чугун, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции.

Перспективни стоки за износ за Република Северна Македония са изделията с висока добавена стойност като компютърни елементи и възли, електротехнически материали и компоненти, електроенергетично оборудване, машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост (месопреработване, млекопреработвателна промишленост, винарство), транспортни средства (автобуси, трактори, леки коли). Стабилни по отношение на износа остават електроенергията и нефтените продукти.

В областта на двустранните инвестиции прави впечатление по-голямата активност на българските инвеститори в Република Северна Македония, в сравнение с тази на македонските инвеститори в България. Сравнително добра активност на инвеститорите от Република Северна Македония се отчита в секторите селско, ловно и горско стопанство, където те са на второ място (след Австрия – 4%) с дял от 2.1% от общия размер на инвестициите в тези сектори.

През последните години инвестициите на българските фирми в Република Северна Македония са съсредоточени в следните сектори: банкова и застрахователна дейност, металургия, хранително-вкусова промишленост, геоложки проучвания, информационни технологии и телекомуникации, както и в хотелиерството.

Българската страна е заинтересована от разширяването на деловите контакти между туроператорите от двете страни, което би довело и до увеличаването на пътуванията между Република Северна Македония и България.

По брой чуждестранни граждани посетили България, Република Северна Македония заема шесто място за миналата година. Общо 554 247 македонци са били у нас през миналата година, а 429 329 българи са гостували в съседната страна. Туристите от тази страна пътуват безвизово за България (от 19 декември 2009 г.), което стана важна предпоставка за ежегодния ръст на туристите от Република Северна Македония. Организирането на чартърни полети от София до Охрид и Скопие до Варна и Бургас или на самолетна връзка по направленията Скопие-София, Скопие-Варна или комбинирана Скопие-София-Варна, може да доведе до значително нарастване на туристическия обмен между двете страни.

В тази посока би действало и приключването на проекта за жп връзка между двете страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във