Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В СОС ГЛАСУВАТ, БЕЗ ДОРИ ДА ЗНАЯТ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА

Г-н Аветисян, от една-две седмици доста сериозен обем от рекламните площи на столичните билбордове са заети от посланието - Без балиране, без изгаряне, имате избор - Оксалор. Какъв е изборът?
- Изборът е здравето на нацията в настоящия момент, но и това на поколенията след нас. Изборът пред нас е в технологиите, отговарящи на изискванията на утрешния ден. Имам предвид тенденциите в глобален, световен мащаб към едно по-човешко отношение към околната среда, към опазването и повторната употреба на ресурсите, в които са вложени огромни средства. Имам предвид също така и промяна на приоритетите в съответствие със Стратегията за устойчиво развитие, приета от Г-8 и Европейската общност, обединила общочовешки ценности. Разбирам, че този словоред е тежък, но такава е истината. А за избора на София отговорът е лесен - никакво изгаряне, нито пряко, нито прикрито. Визирам технологията, толкова явно рекламирана от кмета Борисов.
Защо прикрито?
- Защото на изхода са брикети с крайно предназначение - изгаряне. В тях, освен органичната част на третираните битови отпадъци (ТБО), е и цялата гама пластмаси, текстил и др. При изгаряне те ще емитират в атмосферата над 180 вида отровни съединения, тези отрови поименно са упоменати в нашия сайт. Поради спецификата на Софийската котловина всичките тези отрови ще си останат в София и околността. Изборът е Оксалор и технологиите, отговарящи на Европейските директиви по въпроса за управление на ТБО, се намират на най-горните нива в йерархията на технологии за преработка на битовите отпадъци. Решението на СОС от 14 септември 2006 г.е инфантилно и недомислено. Дори прочетох в пресата, че някои от съветниците не са и разбрали за какво точно са гласували!?
До този момент хроничната криза, съпътстваща столичния боклук, все още не е намерила решение. За завод за отпадъци от години само се говори, но той е само химера, а отговорността за това се прехвърля между институциите? Вие сте един от участниците в конкурса за проект за третиране на отпадъците на Столичната община. Решение още няма, но в случая проблемът само до финансирането ли опира, или има и други измерения?
- Със сигурност има и други измерения - политически и икономически, при положение че се прави опит да се прокара една остаряла, вредна и дискредитирана технология. Ако се направи опит за легитимиране на подобен избор, то със сигурност той ще бъде атакуван не само от български екосдружения, но и от европейските централи. Да погледнем Прага и да си вземем поука - тази пролет там категорично бяха отхвърлени и не бяха допуснати до участие в конкурсна процедура всички инсинераторни и подобни технологии за преработка на ТБО. По-точно те не смятат изгарянето за преработка! Това е изискване на евродирективите и е заложено като пътна карта в стратегията за решаване на проблема с битовите отпадъци. Защо няма решение на проблема в София трябва да попитате управниците на столицата през последните седем-осем години.
Колко ще струва на столичани изграждането на завод по вашия проект и каква форма на финансиране сте предложили на общината?
- Предложението до Столичната община, подадено през пролетта, предвижда да се изградят един или два завода с общ капацитет 100 тона на час. Подобен проект би могъл да бъде реализиран в рамките на 10-12 месеца, без отчитане на административните процедури и би струвал около 70-80 млн. евро. Подчертахме, че сме готови да обсъдим всички форми на сътрудничество със Столичната община, без да фаворизираме която и да е. Консорциум Оксалор можеше да бъде инвеститор, съинвеститор в различна пропорция, оператор на инсталацията и т.н.
Можете ли да конкретизирате ползата за гражданите на столицата, ако Вашият проект бъде избран сред всички останали?
- Разбира се! Това е най-екологичното, най-евтиното, най-бързото, най-ефикасното, най-комплексното, най-напредничавото решение на проблема с ТБО. Технологията преработва също така утайките от пречиствателни станции и стари сметища!

Карета

Позиции
Проф. Арманд Льове-Фюрстенберг, немски еколог, съветник на Световната здравна организация и член на Гринпийс, лектор и преподавател в множество университети в Европа:
Посочената от столичните управници немска технология Алба е опасна, защото тя представлява скрито изгаряне. Самата инсталация произвежда брикети от органиката в сметта, които след това биват изгаряни в циментови заводи, ТЕЦ или други. По този начин замърсяването има още по-голям периметър. Тази технология сее отрова и смърт, защото брикетите се горят не в една, а паралелно в множество фабрики и заводи, използват се като горивен материал. Освен това при нея се изгарят и пластмасите, тъй като брикетите са увити в пластмасово фолио. Отделяните емисии са изключително отровни! Тя е опасна и нецелесъобразна за ХХI век, защото унищожава всички органични и неорганични суровини. Не на последно място, посочената от СОС технология е много скъпа, финансово България не може да си я позволи - в Германия цената за третиране на тон отпадъци е цели 185 евро.

Г-н Мишел Мазон, генерален директор на Оксалор Груп:
Оксалор е уникална и модерна технология от последно поколение. Тя обработва всички органични и неорганични отпадъци посредством екзотермична реакция, която се създава с реактив на базата на негасена вар. Получава се сепариране и 95% оползотворяване на органичната материя. Крайният продукт от органиката е тор, който има възможността да възобновява терени на стари сметища и да подхранва киселинни почви. Оксалор лесно се прилага и има много умерени разходи. Нашата технология е четири пъти по-евтина от всеки един инсинератор, два пъти по-евтина от завод за метанизация и 40% по-евтина от център за механично и биологично сепариране. Ето защо ние сключихме още четири сделки за построяване на завод на Оксалор в Китай, Испания, Ирландия и за още един във Франция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във