Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В София ще се строи, та пушек ще се вдига

Строителната програма на Столична община е повече от амбициозна

На последното си заседание Столичният  общински съвет гласува рекорден бюджет за тази година. Общинарите одобриха харчове за близо 2 млрд. лв. (1750 млн. лв.) за транспорт, за ремонти, за осигуряване на мероприятия за чист въздух и за образование.

Строителната програма на кметството за тази година е повече от амбициозна. На близо 700 страници са описани предстоящите ремонти на улици и булеварди, на  паркове. Изпълнението  се очаква да бъде одобрено и от областния управител на София, който има право на забележки по нея.

В нея са залегнали финансовите ангажименти освен на самата община  също и на всички експлоатационни дружества, които оперират на територията на столицата. В съгласуваната с кметството инвестиционна  програма на "Софийска вода"  например са записани сериозен брой реконструкции и подмяна на стари водопроводни системи в центъра на София, както и изграждането на нови - в крайните квартали на града. Очевидно дружеството, което осигурява водата на столичани, ще продължава да  реализира   инвестиционната си програма, която е част от  одобрения от столичното кметство бизнес план за периода 2017-2021 година. Тук е моментът да споменем, че става дума за инвестиции, чиято обща стойност в този период е в размер на 209.16 млн. лева. Според него всяка година дружеството се е ангажирало да прави инвестиции от  порядъка на над 41 млн.лева.

Според официалната информация от самата "Софийска вода"  компанията ще продължи да  разширява  ВиК мрежата, следвайки модела, определен от градоустройствения план на Столичната община.

През тази година ще бъдат реконструирани част от водопроводните мрежи в кварталите "Симеоново" и "Драгалевци". Ще бъде изградена и нова канализациона мрежа в няколко обекта на квартал "Модерно предградие". Макар и в недостатъчен обем е предвидено да бъдат изградени два нови участъка с довеждащ водопровод в Кокаляне.

Доста по-семпла е програмата на "ЧЕЗ разпределение България", която се изразява в реконструкцията и подмяната на кабели в  няколко столични квартала. От  инвестиционната програма на дружеството става ясно, че едва ли скоро ще се  разделим с гледката на  висящи жици, особено в по-крайните квартали на столицата.

В приетата строителна програма са залегнали и конкретни ангажименти на акционерното дружество "Овергаз мрежи". Това дружество изгражда и експлоатира газоразпределителни мрежи и продава синьо гориво на крайни потребители, но за развитието им на територията на столицата  те все още са крайно недостатъчни. Нека не забравяме, че голяма част от жителите на крайните квартали все още не могат и да мечтаят за газификация - независимо от факта, че непрекъснато се говори какви "големи замърсители" на въздуха са хората, които се отопляват на твърдо гориво.  

Общинското дружество "Топлофикация - София" също е предвидило няколко сериозни ремонта през тази година. В края на януари то представи за одобрение от Столичния общински съвет своя бизнес план за тази година.

В свое  официално  съобщение  дружеството обяви, че основните приоритети на компанията са насочени в две основни направления - модернизация на производствените мощности в топлоцентралите и рехабилитация на топлопреносната мрежа. Акцентът беше поставен върху усъвършенстването на процесите, свързани с  обслужването на клиентите и подобряване на финансово-икономическото състояние на дружеството. Стана ясно, че планираната Инвестиционна програма на "Топлофикация София“ ЕАД за тази година е в размер на 106.4 млн. лева. Освен това за осъществяване на Ремонтната програма са предвидени допълнителни 9.4 млн. лв, с които дружеството предвижда рехабилитация на 26.9 км от топлопреносната мрежа.

Основни акценти са поставени и върху стартиралите през миналата година амбициозни проекти, насочени към обновяване на съществуващите производствени мощности и усъвършенстване на технологичните процеси. От дружеството съобщиха, че приоритетни са обектите, свързани с модернизацията и въвеждането в експлоатация на нова противоналегателна турбина в ТЕЦ "София Изток". Ще продължи и работата по проекта за реконструкция и модернизация на Енергиен котел в ТЕЦ "София", както  и на дейностите по проекта, съфинансиран от МФК "Козлодуй", за изграждане на Ко-генерираща инсталация във ТЕЦ "Овча купел 2". В плановете на дружеството е то да продължи работата по проекта за изграждане на Инсталацията за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF гориво.

"Модернизацията на съоръженията в топлоизточниците има за цел да бъдат изпълнени нормативните изисквания от Директива 2012/27/ЕС  за високоефективно комбинирано производство, да способства за спестяване на емисии CO2  и да подпомогне икономическата и финансовата стабилизация на дружеството", коментираха експерти от "Топлофикация София" ЕАД. През 2019-а ще продължи внедряването на софтуерната програма Termis, чрез която ще се постигне оптимизиране  на преноса на топлинна енергия. Програмата Termis ще получава данни в реално време от съществуващите SCADA системи, както и прогноза за климатичните условия. Това ще даде възможност за непрекъснато предвиждане на топлинния товар. Освен това  ще бъдат изградени и нови контролни точки, където ще се проследяват и измерват налягането и температурите на входа и на изхода на абонатните станции, както и параметрите в някои от възловите участъци на топлопреносната мрежа. Данните ще се подават към софтуера Termis и ще осигурят необходимата информация за изготвянето на режимите на топлоснабдяване. Изпълнението на тези проекти ще даде възможност да се реализират икономични режими на топлоснабдяване, без това да бъде за сметка на топлинния комфорт на потребителите, да се редуцират  CO2 емисиите и да се намалят разходите за преноса на топлинна енергия.

 Тук е моментът да припомним, че с цел  да се оползотвори  в много по-голяма степен потенциалът на централизираното топлоснабдяване в столицата,  през 2018-а дружеството реализира важен проект за въвеждането на система за мониторинг и управление в 4200 абонатни станции в топлорайон "София". Тази система дава възможност на клиентите да бъдат не само информирани, но и активни, като мениджират потреблението на топлинна енергия в сградата чрез интернет и получават анализи за консумацията си  с оглед предприемане  на подходящи енергоспестяващи дейности. Експертите в дружеството пък имат възможност да идентифицират предаварийните и аварийните ситуации, да разпознават генезиса на авариите и да набелязват необходимите действия. През тази година от компанията обещават да продължи реализацията на проекта и в топлорайон "София Изток", а в следващите години ще бъдат обхванати и останалите топлорайони в столицата.

Разбира се, най-много пари  - 320 млн.лв., ще отидат за третия лъч на метрото. Амбицията на столичното кметство е през тази година  да бъдат завършени нови 12 км от подземната железница. Крайният срок третият лъч на метрото да бъде пуснат в експлоатация е до две години. Новата линия ще е с 12 метростанции. Така ще се свърже Околовръстният път при Горна Баня, район "Овча купел", "Красно село" с центъра на града и с кв. "Хаджи Димитър" в източната част.

В момента се подготвя продължението на третата линия  в посока на  кв. "Левски" - още 3 км, и в посока кв. "Слатина" и бул. "Цариградско шосе", обяви наскоро кметът на София Йорданка Фандъкова.

Бюджетът на кметството през тази година предвижда 76 млн. лв. за строителство на нови детски градини и училища. В бюджета се отделят над от 51 млн. за ремонти на улици. А 37.6 млн.лв. ще са за екология - озеленяване, управление на отпадъците. Ще продължи възстановяването на големите паркове в града. Над 5 млн. лв. отиват за детски площадки. Двадесет и два сензора ще следят качеството на въздуха в реално време. За медицинска апаратура и ремонти на болници са предвидени инвестиции в размер на  4.7 млн. лева.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във