Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В шест общини ще бъдат финансирани проекти за геотермална енергия

В Министерството на енергетиката ще бъдат подписани договори с шестте общини, класирани в процедурата "Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост", съобщиха от енергийното ведомство. Финансирането е по линия на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Участие в събитието ще вземат заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова и кметовете на общините, спечелили финансиране - Велинград, Ямбол, Поморие, Бургас, Стрелча и София. Церемонията ще се състои на 10 март (четвъртък) 2022 г. в сградата на Министерството на енергетиката.

Основната цел на процедурата е да допринесе за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия. С изпълнението й ще се съдейства за постигане на декарбонизация на сградния фонд чрез изпълнение на проекти за реконструкция на съществуващи или изграждане на нови системи за отопление или охлаждане чрез използване на геотермална енергия.

В страната не преобладават находищата с температура от 37 до 50 °C. В Северна България повечето са студени извори, а в Южна България са открити павече топли и горещи (хипертермалните) води. Хипертермални минерални води има предимно в долината на Струма, Места, северното подножие на Западните Родопи. Най-горещият минерален извор в страната е при Сапарева Баня (103 °C - пренагрята вода). С по-ниска температура се отличават изворните минерални води в Северната част на България, при които максималната температура е измерена при находището във Вършец - 38 °C. Много горещи (50 - 90 °C) са находищата на минерални води във Велинград, Кюстендилско, Долнобанската котловина и Беденски бани (Девин).

Геотермалната енергия се използва широко в редица страни за отоплението на сгради (Швеция и Финландия), както и за производството на електрическа енергия (Исландия).

Facebook logo
Бъдете с нас и във