Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В Русенско проверяват състоянието на язовирите

От днес по разпореждане на областния управител Галин Григоров започват проверки на всички язовири на територията на област Русе. Целта е да се извърши основен преглед на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, като по този начин риска от наводнения се сведе до минимум, съобщават от областният пресцентър. Проверките се извършват от областна междуведомствена комисия, а предмет на обследването и контрола са елементите, формиращи рисковия фактор на хидротехническите съоръжения и състоянието на аварийното планиране. Сред тях са техническото състояние на стените, преливниците и основните изпускатели.

Съгласно нормативните изисквания такива проверки се правят веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе те се извършват два пъти в годината. Проверката в края на месец май установи, че язовирите на територията на областта са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения в обхвата на хидротехническите обекти, затрудняващи нормалното им използване. Освен това при всички има изготвен актуален авариен план, както и осигурено ресурсно осигуряване при евентуална авария. 

В Областна администрация Русе ежедневно се получава информация относно моментния обем на язовирите и техния максимален обем. 

Трябва да бъде отбелязано и това, че захранването с  питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не посредством язовири. За региона те са общо 14, но два от тях са с нулев обем. Става дума за язовирите „Образцов чифлик“ и „Каранвърбовка“. За момента в останалите има достатъчно обем, който в повечето случаи е над 40% и няма опасност от преливане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във