Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В район "Витоша" си играят със закона

Казусът, в който вкара общината главният й архитект Мирослав Русев, може да струва милион

Нашенската администрация отдавна се  е прославила с „умението“ си да забърква неимоверни батаци, чието изгазване често се оказва невъзможно.  А когато целта на „мероприятието“ е да бъде обслужен  нечий интерес (едва ли безвъзмездно) ,

игрите със закона стигат до завидна „прецизност“.  

Неизменно една от най-важните роли в  подобни  процеси играят главните архитекти на районите, към които апетитите са по-изявени и целенасочени.  За това свидетелства и случаят с един градеж в частен имот, разположен  в един от най -атрактивните за хората с възможности столични райони – Витоша. И още по точно в местността „Ботаническа градина“ .

Историята започва преди малко повече от три години, когато собственичката на един от имотите тук - Таня Пеева решава да построи жилищна сграда върху  притежавания от нея терен от близо 2.5 дка.  Параметрите, заложени в Общия устройствен план на столицата обаче очевидно не удовлетворяват  мераците на инвеститора и тук идва ред на

специалистите по тяхното „преодоляване“.

За това говорят действията на районната администрация в район „Витоша“, където „симпатиите“ към Пеева са повече от очевидни. Проектната документация за бъдещия градеж е придвижена от главният архитект на общината Мирослав Русев със завидна за нашенските условия експедитивност. От издаденото от него разрешение за строеж става ясно, че инвестиционните проекти на г-жа Пеева са били внесени за одобрение на 25 януари 2017 г., а самото разрешение е било издадено на 22 февруари. В официалната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е публикуван документа ( № 42 ), който дава карт бланш на Пеева да вдигне „Жилищна сграда и изгребна яма“ със разгърната застроена площ от 713.50  кв.метра. Уловката тук е  в добавеното „подземно ниво “, разположено на 711.50 кв.м. Там е  предвидено да има  басейн, техническо помещение с английски двор и сауна. Естествено върху него се оформя една доста прилична по размери тераса от близо 150 кв.м., която реално „дава възможност“ параметрите на самата сграда да бъдат доволно завишени и по този начин да бъдат прескочени законоустановените параметри  на застрояване в този район.

Веднага след получаването на въпросния  документ, започва и самия градеж, който днес вече е реализиран в целия си блясък. Само, че в този случай контролната институция по строителството – Дирекцията за национален и строителен контрол се оказва не толкова сговорчива, колкото е бил главният  архитект на района. Очевидно  експертите й  не са пожелали да си затворят очите пред драстичните нарушения при издаването на това строително разрешително и са предприели единствените възможни действия в този случай – обявяването му за нищожно. Това разбира се не е толкова лесно и по тази причина се налага проверка на прокуратурата, която да внесе констатациите си в Административния съд .

На практика административното производство е образувано по получен в РДНСК Югозападен район протест (№ 7194 от 17 май 2018 г.) на основание чл.216 от Закона за устройство на територията. Софийска градска прокуратура е поискала от Административния съд издаденото от главния архитект на район „Витоша“ да бъде обявено за нищожно.

Основанията за това е дало погазването на няколко члена от Закона за устройство на територията (чл.216, ал.2, във вр. с чл.213 от ЗУТ, във вр. с чл.16, ал.1 от АПК, чл.149, ал.5 АПК, във вр. с чл.127, ал.5 от Конституцията на Република България). В протеста на прокурора е изложено, че по конкретния казус е налице

безспорен интерес на държавата и обществото,

при осъществяване на строителния процес и изграждане на нови обекти да се спазват  изискванията,  установени  със ЗУТ, ЗУЗСО и подзаконовите нормативни актове по прилагането им,  още повече, че става дума за строителство  в близост до природен парк „Витоша”. В него е посочено, че от извършена от служители на ДНСК проверка на място, а и по документи е установено, че басейнът в сградата неправилно е бил определен като подземен етаж. Поради това не са спазени  нормативно определените за зона „Жм3” Плътност на застрояване (Пзастр) и Интензивност на застрояване (Кинт). Също така се подчертава, че в одобрените инвестиционни проекти неправилно е заложена и определена височина за сградата с Кк – 8. 83 м, вместо минимално допустимата съгласно визата за проектиране ( № ГР-94-Т.17 от 18 септември 2015 г. ), в която височината на сградата  е 7 метра.

Според прокурорите разрешението за строеж е издадено при грубо противоречие с материалния закон – Закон за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО), тъй като то противоречи пряко на предвижданията на Общия устройствен план на Столична община. Отчитайки всичко това  прокуратурата е определила, че  „създадените чрез него последици са правно нетърпими и следва да бъдат отстранени чрез прогласявяне на неговата нищожност“.

Разбира се споровете по този въпрос се пренасят на терена на Административния съд и делата минават през  стъргалото на всички негови инстанции. Така след двегодишна съдебна сага се стига до окончателното решение на Върховния  административен съд (  № 3078 от 26 февруари тази година), с което разрешителното за строеж, издадено от главния архитект на район „Витоша“  окончателно и безвъзвратно е обявено за нищожно.

С това  обаче  нещата не приключват. Изникват  въпросите, свързани с направените разходи по реално завършения строеж. Все пак инвеститорът в този момент е в ролята на „защитения“ субект в  този абсурден сам по себе си казус. Той е действал на база издадените му от общината официални документи и

отговорността за всичко случило се реално е на общината.

По този повод се свързахме с кмета на района Теодор Петков. Пред в. „Банкеръ“ той каза, че няма правомощията да контролира действията на своя районен главен архитект  и прехвърли топката в градината на главния архитект на София Здравко Здравков и към дирекцията за строителен контрол към Столична община. Що се отнася до бъдещ евентуален финансов иск от страна на инвеститора към общината, Петков обясни, че той може да бъде насочен само към главния архитект. А като се има  предвид, че разходите за подобен тип градежи могат да стигнат и до милион,трудно е да се гадае  как точно ще се случат нещата...?!

Очевидно обаче Петков беше наясно със случая, тъй като обясни, че инвеститорите са били предупредени да спрат строежа, докато не приключат делата в Административния съд.

Заместник - кметът Кънчо Кънчев пък ни уведоми, че вече била  задействана процедурата ( по чл.225 а от ЗУТ), за премахване на незаконния на практика строеж, макар че до този момент видим резултат от това няма.

Отправихме  нашите въпроси към ръководството на район „Витоша“ съвсем официално.

Ето какво попита в. „Банкеръ“ кмета Петков:

1.Кой и как ще покрие разходите за този строеж?

2.Чия е отговорността за създалото се положение?

3.Какви действия ще предприеме в този случай, ръководената от Вас администрация?

4.При евентуален съдебен иск от собствениците на имота, кой ще е длъжен на заплати направените разходи?

5.Ще бъде ли санкциониран главният архитект на района?

Оказа се обаче, че в този момент и кметът, и главният архитект са в отпуск . И до редакционното приключване на броя, отговорите така и не дойдоха...

Facebook logo
Бъдете с нас и във