Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В ПОСЛЕДНИЯ ЧАС БЯХА СПАСЕНИ СЕДЕМ ИЗГОДНИ ЗАЕМИ

В края на четиригодишния мандат Народното събрание парафира за един ден седем важни финансови споразумения, заеми и договори с международни кредитни институции. Материалите по тях вече месеци отлежават в депутатските пощенски кутии, докато най-накрая народните представители се решиха да изтупат праха от тях. Още от началото на 2001 г. депутатите от опозицията надигат глас, че заеми с изгодни условия могат да не бъдат усвоени заради туткавата работа на парламента. Проектите, подкрепени от тези кредити, са насочени в областта на социалните дейности, екологията и инфраструктурата и бяха заплашени от провал. Това мобилизира Народното събрание да приеме, макар скорострелно, важните за страната законопроекти.

Ратифицираният финансов договор

между България и европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за проекта Автомагистрала Тракия предвижда отпускането на 100 млн. евро за продължаване на европейския коридор N8 от Оризово до Бургас. Договорът е подписан на 26 юли 2000 г., но парламентът го ратифицира едва сега. Заемът предвижда 25-годишен срок за връщане, шестгодишен гратисен период и участие на България със 140 млн. евро собствени средства.
Парламентът даде зелена светлина на правителството да води преговори за заем от ЕИБ на стойност 30 млн. евро по проекта България - рехабилитация на пътища. Срокът на заема е от 20 до 25 години, с пет или шест години гратисен период. Той ще бъде отпуснат максимум на три транша и е предвиден за реконструкция на участъци от междуселищната пътна мрежа. България се задължава да участва с 35 млн. евро собствени средства. Депутати от опозицията поискаха повече български фирми да бъдат избрани за изпълнителки на проекта.

Отпадните води в басейна на р. Марица

ще бъдат пречиствани със средства от ратифицирания заем от ЕИБ в размер на 28 млн. евро. Още 32 549 766 евро ще бъдат осигурени от програмата ИСПА на Европейския съюз, а България ще участва със собствени средства в размер на 3 млн. евро. Договорът е подписан на 9 юли 1999 г. Срокът за връщане на заема е 20 години при седемгодишен гратисен период. Проектът предвижда изграждане на пречиствателни станции на водите в Стара Загора, Димитровград и Хасково.

Проектът Кадастър и имотна регистрация

ще се осъществи с одобрения договор за заем от 30 млн. щ. долара, отпуснат от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР). Влезлият в сила от 1 януари 2001 г. Закон за кадастъра и имотния регистър, както и промяната на вписването на имотите от персонален на поимотен принцип налагат създаването на единна информационна система за имотите и нови кадастрални планове. Българската страна ще участва със 7.01 млн. щ. долара. Срокът за погасяване на заема е 20 години, като се предвижда пет години гратисен период. Единственото уточнение по дебата даде левият депутат Руси Статков, който призова данъчната администрация да се отчете за отпуснатите преди две години значителни средства за уточняване на имотната регистрация. Статков поиска информационните масиви на данъчните власти да бъдат използвани и по този начин да се намалят разходите по проекта.
Правителството

получи зелена светлина

от парламента за започване на преговорите по отпускането на втория заем за подпомагане на селското стопанство ASAL-2 в размер на 50 млн. щ. долара. Заемът е предназначен за насърчаване на пазара на земя чрез приключването на реституцията и приватизацията на значителна част от държавните селскостопански предприятия. Целта на кредита е да се създаде механизъм за либерализиране на вътрешната и външна търговия със селскостопански продукти.

Парламентът даде съгласие

за отпускането на 500 000 евро от Френската агенция за развитие на България. Парите ще бъдат използвани за предварително проучване и консултантско съдействие за изграждането на втория Дунав-мост при Видин-Калафат.

Закрилата на децата

ще бъде подпомогната с 8 млн. и 800 хил. щ. долара, отпуснати от МБВР. Ратифицираният от парламента договор е за срок от 20 години, с петгодишен гратисен период, променлив лихвен процент на база на LIBOR и начална такса 1 на сто от размера на заема. Парите по кредита ще се насочат за осигуряване на необходимото компютърно оборудване за Държавната агенция за закрила на детето и за общинските детски служби. Ще бъдат създадени временни приюти Майка и дете и приемни семейства за деца без родители. Опозицията изтъкна, че благодарение на нейната намеса заплащането на чуждата експертна помощ е намалено с 500 000 щ. долара.
За изграждането на

жилища за ромското население

в Пловдив ще бъдат водени преговори с Банката за развитие на Съвета на Европа. Кредитът е в размер на 5.4 млн. евро, което е 60% от общата стойност на проекта. Останалите средства ще бъдат осигурени от България. Заемът е десетгодишен с пет години гратисен период и изгодна лихва от 1 на сто. Поблазнен от наболелите проблеми на софийските роми от съборената махала до кв. Люлин, левият депутат Стефан Нешев издигна глас за включването и на софийската община в проекта.
Седемте кредитни споразумения бяха спасени в последния час. Не стана ясно само кому бе изгодно забавянето на някои от проектите с година-две, заради ненавременна ратификация?! Едва ли в изгубеното време депутатите са се запознали с условията и проблемите на заемите чак толкова задълбочено, колкото и ако бяха ги парафирали веднага след внасянето им в парламента. Сега остава бъдещата изпълнителна власт да се справи по-овреме с изпълнението на проектите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във