Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В парламента влиза за обсъждане Законът за здравното осигуряване

Народното събрание ще има редовно пленарно заседание от 9 часа.

За първо гласуване влиза в зала законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 3.2.2021 г.) – точка първа за петък, 12 февруари.

Предстои първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (Вносители: Иглика Събева и група народни представители, 3.2.2021 г.) – точка втора за петък, 12 февруари.

Ще има второ гласуване на законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 29.1.2021 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2021 г.) – точка трета за петък, 12 февруари.

В дневния ред е предвиден и редовния парламентарен контрол – след приключване на законодателната част на заседанието в петък, 12 февруари. Двама министри ще се явят в зала, за да отговарят на въпроси на депутати.

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството, ще отговори на питане относно изготвяне на проект и съпътстващи процедури по обследване на терена за изграждане на обходен път на гр. Айтос, водещ към път III-208 Провадия - Дъскотна - Айтос.

Към Теменужка Петкова, министър на енергетиката, има три питания относно:
- поредното поемане на дълга на "Топлофикация София" ЕАД от "Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) в размер на 109 млн. лева.
- процедурите по търсене и проучване наличието на природен газ.
- проекти на Електроенергийния системен оператор.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос от народния представител Крум Зарков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 4 въпроса от народните представители Таско Ерменков (2 въпроса); и Жельо Бойчев (2 въпроса);
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 3 въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков (2 въпроса); и Румен Георгиев и Иван Ибришимов; и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков; Нигяр Джафер; и Десислав Тасков, Димитър Данчев и Георги Йорданов;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Дора Янкова.

Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Гьоков се отлага негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във