Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В новия ОУП на Стара Загора е заложено развитие на още индустриални зони и жилищни квартали

Продължават работните срещи във връзка с изработването на нов Общ устройствен план на община Стара Загора, съобщиха от местната управа. Проектантският екип е представил своята концепция за устройствено и икономическо развитие на Стара Загора, като е подчертал предимствата ѝ за икономическо развитие - благоприятното географско положение (равнинен и планински терен, термални извори, богато културно наследство, процесите на разширение на производствените зони - Индустриална зона "Загоре").

Но не са пропуснати и недостатъците за икономическото развитие на общината като прекомерна концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по селата и вторичните центрове, както и липса на модерни производствени терени и предпоставки за разширение на развитието на туризма в общината.

В концепцията на плана е заложено и развитие на нови индустриални зони, жилищни квартали и вторични градски центрове, както и подобряване на главната улична мрежа. 

Производствените центрове в селищата запазват местоположението си (стопански дворове), а като акцент са минералните извори в селището Старозагорски бани. То е национален балнеолечебен курорт, на 14 км от Стара Загора, привлекателен с възможностите за климатолечение и балнеолечение. Те се съчетават с археологически находки, като разкрита праисторическа селищна могила от VI-IV хил. пр.н.е. и най-старите медни рудници, открити досега в Европа - от края на V хил.пр.н.е. С новият ОУП се потвърждава действащия, но и се надгражда неговото развитие. 

Обсъдено е било и бъдещото развитие на общината с изграждането на две нови връзки с АМ "Тракия" - при село Калояновец и по пътя за Раднево, които разкриват нови възможности, както и нови пътни артерии около града, които да бъдат облекчение на трафика и разширяване на урбанизираните зони от двете страни на околовръстното шосе. След проведени срещи и анкети с кметовете и кметските наместници на села от общината и направен обстоен обход на всички 51 села, проектантите предвиждат още зони за развитие на селските райони с предложение за нови общински пътища между тях. Представени бяха и пет туристически маршрута за града и отделните села.

Стара Загора се нарежда на едно от първите места по процент озеленяване и наистина може да се нарече "зелен град" и ще продължи да се развива в тази посока.

Ста̀ра Заго̀ра е един от основните икономически центрове в страната, както и основен транспортен възел на Южна България. Той е център на едноименните община, област. Регионалната асоциация на общините "Тракия" е най-голямото регионално сдружение на общини в България, учредено за сътрудничество, обща икономическа политика, планирането на региона и евроинтеграция. Градът е шестият по големина в страната с население от около 135 715 души.

Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно-географско положение на община Стара Загора и в частност на град Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност. Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.

Facebook logo
Бъдете с нас и във