Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

В "ниви" край морето пак ще се строи

Парламентарните врътки за поредното легализиране на строителството по  Черноморието нямат край. В средата на месеца парламентът  се опита да даде зелена светлина за окончателното бетониране на крайбрежието  чрез  удължаване на строителните разрешения за земеделските земи. Тогава  мераците за строителство трябваше  да бъдат гарантирани, чрез  "промушване"   на предложените текстове за промени в преходните  и заключителните  разпоредби на Закона за посевите и посадъчния материал, които трябваше да доведат и до  промени в Закона за опазването на земеделските земи. Още тогава еколозите предупредиха, че по този начин  значително се  улеснява  тяхното застрояване и че се удължават за вечни времена дадените в миналото строителни разрешения (чийто срок беше вече изтекъл). Според тях по този начин парламентът би дал  зелена светлина за окончателното бетониране на българското Черноморие, където множество земи бяха с променено предназначение, но не можеха да се ползват поради изтичането на срока на строителните им разрешителни. И припомниха, че в  този обхват  попадат и имотите, попаднали между  скандалните заменки на земи, осеяни с дюни по Черноморието.

И напомниха, че именно преди години чрез подобни промени  беше  съществена корупционна практика със заменките, осъществени от Тройната коалиция, за които  преди години беше сериозно критикувана от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, когато той беше  в опозиция.

От Коалицията "За да остане природа в България" се обърнаха  към парламента с искането поправките в Закона за опазване на земеделските земи да бъдат отхвърлени и веднъж завинаги да се преустанови практиката да се гласуват закони в преходните и заключителните разпоредби, които въобще не засягат  разглеждания сега закон. Те напомниха, че пълната прозрачност на работата на парламента е единственият механизъм в момента, който може да предотврати корупцията там.  Природозащитните организации още по това време обявиха, ще се обърнат към президента Румен Радев с молба да наложи вето.

След скандалите около  предложението за на практика безсрочно разрешение за бетониране на крайбрежието (направено от "Обединени патриоти") предложените  текстове  не успяха да събрат необходимото  мнозинство в пленарната зала. Това разгневи Патриотите, които обвиниха другите групи, че гласуват за едно в комисията,  а друго - в залата. Впоследствие законопроектът бе върнат за ново разглеждане в земеделската комисия. Тя видоизмени текстовете, но на практика отново запази възможността за строителство в земеделски земи.

Според одобрените сега  текстове,  на собствениците на земя със сменено предназначение, които още не са я застроили, се разрешава да поискат потвърждаване на решението. За целта те трябва да внесат заявление до местните земеделски комисии, в което да посочат номера на старото разрешение и датата на издаването му. Към документите трябва да се приложи още документ за собственост или учредено право на строеж, актуална екооценка на инвестиционното намерение, както и влязъл в сила подробен устройствен план. Решението ще губи правното си действие, ако в тригодишен срок собственикът не поиска издаване на разрешение за строеж или ако до шест години не го започне.

Освен тези промени  депутатите гласуваха и новите текстове на Закона за земеделските земи, които през последните години са били със сменено предназначение. В тях ще може да се строи, ако собственикът на земята подаде искане пред съответната комисия.

Депутатите решиха още собствениците на земи, които преди са платили такса за смяната на предназначението, да не плащат отново, ако тя съвпада с актуалната тарифа. В останалите случаи те ще доплащат или ще им се връщат пари. Земеделските комисии ще са длъжни в срок до един месец да препотвърдят или да отхвърлят искането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във