Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В "Неохим" има нов акционер с над 5% от книжата с право на глас

Прякото дялово участие на Даниел Руменов Гаргов в „Неохим“ АД е достигнало 5.12% от капитал, съобщиха от торовия завод в Димитровград. Продавач на тези книжа е „Агрофер Интернешънъл Естаблишмънт“. Дружеството от Лихтенщайн е намалило дяловото си участие в „Неохим“ от 7.68% на 2.56%, четем в съобщението. Уведомлението до "Неохим" за сделката е получено на 11 януари. 

Последните публични данни за дружеството от края на септември миналата година показват, че най-големият акционер  “Еко Тех” АД контролира 24.28% от капитала. „Евро Ферт“ АД е с дял от 24.03%, а „Феборан“ АД е с 20.30% от книжата с право на глас.

Димитър Стефанов Димитров, който е изпълнителен директор на торовия завод, притежава 4123 акции, Васил Живков Грънчаров - член на съвета на директорите е с 3852 акции, а Димчо Стайков Георгиев - председател на борда е с 1161 броя. Прокуристът Стефан Димитров Димитров също има книжа от фирмата, която управлява /978 акции/.

През последните месеци “Неохим” е под натиск от цените на природния газ, който е основна суровина за производството на продукти от неговата производствена гама. Синьото гориво се доставя чрез внос и върху цената му влияят различни международни фактори. Колебанията в цената на природния газ трудно могат да се прогнозират, а оттам и да се реагира в съответствие с изменението й, коментираха от компанията.

„Неохим“ извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Поради това то е изложено на риск основно спрямо щатския долар. Компанията приключи деветмесечието на миналата година с печалба от 15.95 млн. лева при повишаващи се приходи от дейността.

Facebook logo
Бъдете с нас и във