Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В „Мини Марица-изток” подписаха нов колективен трудов договор

Основните промени в новия Колективен трудов договор-2020 в “Мини Марица-изток” ЕАД засягат увеличение на стойността на режийните при излизане в отпуск, която от 800 лв. става 850 лева. Това стана факт след като изпълнителният директор на държавната фирма инж. Андон Андонов, като работодател, и представителите на двата синдиката в дружеството - Наско Митев, председател на ДСО на КНСБ, и Бисер Бинев, председател на ФСО „Подкрепа”, положиха подписи под документа, който е със срок на действие две години. Дотук се стигна след девет проведени заседания по договарянето на колективния трудов договор, съобщават от дружеството.

Увеличение има на ваучерите за храна, която става 1.25 лв. на отработен час при стойност 1 лв. до момента и на допълнителното възнаграждение за „домашно дежурство” - от 25% от минималната часова работна заплата за страната, става 35% от минималната часова работна заплата за дружеството (или от 0.92 лв. става 1.79 лв.).
Нова клауза в Колективния трудов договор регламентира на работник или служител, чието разрешение за достъп до стратегически зони предстои да изтече, работодателят да осигурява един ден командировка, без право на дневни пари, за набавяне на необходимите документи.
"Успяхме да постигнем споразумение за настоящия КТД, който подписваме със заключението, че това е най-добрият колективен трудов договор досега", коментира Андон Андонов.

С новия колективен договор е премахната възможността да не се разпределят остатъчни средства за работна заплата за тримесечие, ако две последователни тримесечия Дружеството приключи с отрицателен финансов резултат.

Основната дейност на държавната фирма е свързана с добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи.

През август 2005 година е сключен концесионен договор, с който в полза на "Мини Марица-изток" ЕАД е учредена концесия за добив на въглища от находище "Източномаришки въглищен басейн".

"Мини Марица изток" ЕАД е най-голямото предприятие в България за добив и преработка на въглища, част от промишления комплекс "Марица изток". То разработва Източномаришкото лигнитно находище. Компанията експлоатира три рудника - Трояново 1 (село Трояново), Трояново север - (село Ковачево) и Трояново 3 (село Медникарово). Те осигуряват въглища за електроцентралите AES Гълъбово, ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", както и за единствената фабрика за брикети у нас - "Брикел" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във