Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В Бургас изграждат на т.нар "Триъгълник на знанието"

Университетът "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас, "Джуниър Ачийвмънт България", "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ) обединиха своите сили, подписвайки четиристранен рамков договор за сътрудничество в Бургас, съобщиха от пресцентъра на общината. Те ще работят за създаване на структура на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) - Общност на знания и иновации към EIT "Градска мобилност" - в Бургас. А това пък е нова стъпка към осигуряването на дългосрочна конкурентноспособност в региона като фокусът се поставя върху високите технологии, научните изследвания и тяхната пазарна комерсиализация в сфера, избрана от Община Бургас като стратегическа за бъдещо развитие.

Съвместната дейност на четирите страни ще се състои в няколко насоки. Първата е изграждане на т.нар "Триъгълник на знанието" - бизнес, образователни организации и местна власт, който да създаде необходимата среда за общност на знания и иновации. Втората е насочена към създаване на академична среда чрез подпомагане на обучението на ученици и студенти в областта на предприемачеството и електрическата мобилност, а третата - към повишаване стойността на градските пространства за качеството на живот чрез преоформяне на мобилността.

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на Европейския съюз, който укрепва способността на Европа за иновации. Той има важна роля за постигане целите на Евросъюза за създаване на устойчив икономически растеж и работни места, като дава възможност на предприемачите и създателите на иновации да превърнат най-добрите си идеи в продукти и услуги за Европа. Политиката на Европейският институт за иновации и технологии е насочена към насърчаване на предприемаческия талант и подкрепата на нови идеи на водещи предприятия, университети и научноизследователски центрове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във