Банкеръ Daily

Управление и бизнес

В АПИ винаги са прилагали законите... според зависи!

S 250 caae7161 a405 471f 8bf4 3a29326d2060

Не им върви на българските пътища, а още по малко на пътуващите по тях. Освен продължаващите втора година скандали около авансово изплатените милиони и откровения мирис на злоупотреби с евросредства, който се разнася от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и дъщерната му фирма "Автомагистрали” ЕАД, днес се оказва, че и в друго негово "отроче" - Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), някой си е разигравал коня на воля. Тоест - не само са заобикаляли разни законови разпоредби, а директно са "газили" цели нормативни актове.

Това става категорично ясно от констатациите в излезлия през седмицата 90-страничен доклад на Сметната палата, който буквално взриви публичното пространство. Причина е, че крайният извод на държавния одитор е повече от еднозначен: договорът за възлагане на дейности по поддръжката на тол системата на стойност 118 млн. лв. без ДДС, е сключен между АПИ и австрийската компания "Капш трафик Солюшънс" по възможно

най-компрометираната и най-съмнителна процедура

в Закона за обществените поръчки - договаряне без предварително обявление.

Тук е моментът да припомним, че става въпрос за онзи обвит в мистерии договор, чието подписване ни бе "сервирано" на 23 декември - последният работен ден преди коледните и новогодишните празници на 2020 година. По онова време номинален началник на регионалното министерство беше  Петя Аврамова, но за никого не беше тайна, че нейният заместник Николай Нанков командва парада от името и в полза на премиерът слънце Бойко Борисов. Факт, който се потвърждава от тържествената фотосесия, запечатала паметното българо-австрийско тол начинание.

След ожесточени публични разправии и медийни скандали, през януари 2021 г. договорът между АПИ и "Капш трафик" бе огласен, но и това не хвърли кой знае каква яснота около причините и основанията за избирането точно на тази фирма.

Проверката на Сметната палата, която сега разкрива подробностите около около този договор, беше назначена с решение на 44-то Народно събрание, прието на 18 декември 2020 година. Основно работата на държавните одитори е била съсредоточена върху

законосъобразността на възложените и изпълнени договори

за тол системата в периода 2018-2020 година.

В хода на проверката, експертите на Сметната палата са установили, че процедурата за избор на изпълнител на дейностите мониторинг, поддръжката и надграждане на тол системата е била избрана незаконосъобразно. Аргументът е, че предпочетената от ръководството на АПИ (очевидно с одобрението на началниците й) процедура, формулирана като „договаряне без предварително обявление“, на практика стопира свободната конкуренция. Реално тя представлява директно възлагане – без състезание между възможните изпълнители. Или още по-простичко казано - възложителят АПИ си избира една определена фирма и я "назначава" да изпълни обществената поръчка.

Тъкмо поради тези причини, въпросната процедура се прилага по изключение - в условията на форсмажорна или кризисна ситуация, каквато пно онова време не е съществувала. Е, като изключим коледно-новогодишната отпускарска десетдневка и... реалното влизане в предизборна кампания заради парламентарния вот на 4 април 2021 година.

В случая  АПИ си е избрала "Капш трафик солюшънс" със съвършено друг мотив -

фирмата нямала реален конкурент "по обективни технически причини".

Кавичките не са случайни, защото технически причини наистина има, но те никак не са обективни. Просто през януари 2018 г. същата тази фирма подписа договор за 149.997 млн. лв. без ДДС, който обхваща "проектирането, изграждането и въвеждането на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т (електронна винетка)".

Церемонията, както се полага на събитие от подобен ранг, е проведена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пак под егидата на Николай Нанков, но вече в качеството му на титулярен министър. 

Дотук добре, но след като окончателно се разплаща с австрийците за успешно изпълнената поръчка, Агенция "Пътна инфраструктура" получава т. нар. софтуер с отворен код и стана едноличен собственик на тол системата. Тоест - АПИ вече е имала пълни авторски права и е можела да прави със системата каквото й се наложи. Включително и да наема други фирми за поддържане и надграждане на софтуера за тол системата.

Да, ама не. Началниците на държавното дружество са предпочели за свой партньор отново  "Капш трафик солюшънс" . И затова изводът на Сметната палата е в тази посока: АПИ е имала възможността да възложи и на други изпълнители дейностите за мониторинг, поддръжката и надграждане на тол системата, но избирайки процедурата договаряне без предварително обявление за дейностите по проактивен мониторинг, експлоатационна поддръжка на взаимодействието между програмите и апаратните ресурси и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа... е парирала тази възможност.

И понеже става дума за париране на всякаква конкуренция чрез законосъобразна (уж) процедура, много е важно да научим и другото "неизвестно" в уравнението -

по какъв начин е определена прогнозната стойност на поръчката?

Странно защо, тази информация е била спестена на експертите от Сметната палата. Или казано в прав текст - тя не им е била предоставена и затова те са направили извода, че има неяснота около ценообразуването. Тази констатация е била потвърдена и от външен експерт, чийто услуги са ползвали проверяващите.

Точно тук "БАНКЕРЪ" успя да се добере до една много любопитна подробност, за която - от гръмването на скандала в понеделник (18 юли) - никой така и не пожела да отрони поне две думи. Става дума за прогнозната стойност на поръчката, която първоначално е фиксирана на 113 млн. лв. без ДДС. Малко по-късно обаче тя "скача" до 118 милиона просто така - без абсолютно никакви официални и неофициални аргументи за подобно оскъпяване.

Според експертите на Сметната палата, определянето на прогнозната стойност е станало без да са правени пазарни проучвания, консултации и сравнителни анализи. И затова резултатът е ясен - когато

няма реална конкуренция, а само един поканен фаворит,

цената на договора винаги е много близка до прогнозната стойност на поръчката.

Тук стигаме до още един любопитен момент - фактът, че Народното събрание е възложил на Сметната палата да провери "нещата" само до края на 2020 година. Тоест - държавният одитор да прави каквото си иска, но... без да рови изпълнението на договора с предварително определения изпълнител на поръчката.

Според съмнително подписания контракт, от влизането му в сила АПИ е плащала на фирмата изпълнител по 2.5 млн. лв. с ДДС месечно за мониторинг и поддръжка. След третата година, месечната "вноска" е фиксирана в малко по-скромни параметри - само 2.1 млн. лв. на месец.

Друга любопитна констатация, установена от Сметната палата е, че от АПИ са решили да не преуморяват собствените си юрисконсулти на държавна заплата и затова са възложили на частна фирма да изработи нормативната уредба в областта на тол системата така, че в нея да бъдат транспонирани и всички изисквания на европейското законодателство.

Тази констатация би трябвало да впечатли дори Бойко Борисов, защото още през ноември 2015 г. той създава междуведомствена работна група точно с такава цел. Очевидно обаче тази група не е свършила за пет пари работа, нищо че май членовете й са си получили хонорарите. Другият вариант е свършеното от въпросната междуведомствена група да е било "осчетоводено" още веднъж, но вече в полза на други галеници на съдбата.

От доклада на Сметната палата стават ясни още няколко детайла около тази част от сагата. Изработването на нормативната база е било възложено на адвокатското дружество през януари 2018 г., когато процедурата за избор на изпълнител за създаването на тол системата вече е била стартирана. А част от възнаграждението на частниците - 20% , дори е било обвързано с приемането на законодателните поправки от Народното събрание и обнародването им в "Държавен вестник". Нещо, което си е

чиста проба конституционален и законодателен абсурд,

защото няма как парламентът да бъде задължен да приема законодателни промени, защото така пишело в договора за възлагане на някаква си обществена поръчка.

По информация на „БАНКЕРЪ“ юристите, свършили работата и на АПИ, и на междуведомствената работна група, се трудят в Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов“. То продължава да работи с АПИ по три договора до края на 2020 г. и получава за това възнаграждение в общ размер на 364 000 лв. без ДДС.

"Магистралните" изводи са два. Първо - законодателната дейност не би трябвало да бъде прехвърляна в полето на частния бизнес, тъй като последиците от това прехвърляне са ясни. И второ - още по-абсурдно е, когато публичен ресурс се харчи от държавна структура за писане на законодателство, обслужващо само и единствено интересите на въпросната държавна структура.

Като оставим настрана порочността на това прехвърляне на отговорности, от Сметната палата са установили, че

доста от така съчинените и прокарани законодателни промени

са неясни или не съответстват на общностната теория и практика.

Изводът не категоричен: няма пълно съответствие между нашето и европейското законодателство. Няма транспониране на европейски норми, няма и хармонизиране на нашето и европейското законодателство. По тази причина държавният одитор  е препоръчал допълнителен анализ на тези нормативи.

По време на одита Сметната палата е поискала от Министерството на регионалното развитие и благоустройство конкретни разяснения на ситуацията с неясните норми и разпоредби, но до приключване на проверката МРРБ е предпочело да запази хладнокръвно мълчание по въпроса.

Очевидно юридическата подготовка на собствените на АПИ юристи съвсем не е била на ниво, защото още през 2017 г. Агенцията възлага един договор на правна помощ с предмет: „Изготвяне на правен анализ на алтернативните възможности за реализация на Електронна система за предоставяне на европейски услуги за електронно таксуване на база на изминато разстояние…“ . Тук бенефициентът на държавните пари е Адвокатско дружество „Бузева и партньори“, а стойността на контракта - 62 000 лв. без ДДС.

Да не говорим, че нито една от проверените от Сметната палата пет процедури не е била включена в план-графика на обществените поръчки на АПИ за съответната година, независимо от факта, че чрез тях възложителят се е ангажирал със значителен финансов ресурс.

Сега предстои връчване на акта за административно нарушение на отговорното лице, т.е. на Георги Терзийски, който е бил председател на УС на АПИ през одитирания период. Максималната глоба, която може да му бъде наложена е 10 000 лева.

Докладът на Сметната палата вече е внесен в Народното събрание и по закон би трябвало да бъде обсъден и коментиран от депутатите в пленарна зала. Стига, разбира се, те да намерят поне два свободни часа за това.

"Свои" копия ще получат и още три компетентни ведомства - Агенцията за обществените поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция, днешното ръководство на Агенция "Пътна инфраструктура" и все още министърът на регионалното развитие Гроздан Караджов.


Председателят на Сметната палата Цветан Цветков специално за "БАНКЕРЪ":

„С този наш одит, както и с всички останали, казваме нещо много важно на управляващите и обществото - какви са проблемите и как може да се подобри управлението на публичния ресурс. При одита на обществени поръчки за тол системата установихме, че отново е нарушен Закона за обществените поръчки. Такива негативни практики ограничават или блокират свободната конкуренция. Това намалява имиджа на България и прогонва инвеститорите, може да доведе и до загуба на евросредства за страната.

Експертите не са си свършили работата, а се опитват да пришият политически пристрастия на Сметната палата, което категорично не е вярно. Най-жалкото е, че от подобни случаи страдат гражданите като данъкоплатци и ползватели на публични услуги. Но ние продължаваме да работим професионално, спазвайки закона и международните стандарти и по съвест, за да защитим техните интереси“. 


Facebook logo
Бъдете с нас и във