Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Увеличеното ползването на биомаса може да доведе до негативни последици

Неефективното използване на биомасата крие рискове за горите и  за  климата, предупреждават хората от  световната природозащитна организация WWF . По този повод  нейни експерти са започнали да изготвят  анализ за устойчивото  оползотворяване на биомасата в България.

Еколозите съобщават, че до  това се стигнало заради растящите рискове да се  увеличи  използването  на биомаса от дървесина за енергийни нужди. Според тях, тази неефективна практика заплашва да доведе до сериозни последици за климата, за горите, както и за уязвимите местни общности, които зависят от тях.

 От организацията информират, че проектът Bio Screen се изпълнява от офисите на WWF в България, Румъния и Унгария, от Енергийна агенция Пловдив и Фондация за регионално политическо сътрудничество в енергетиката и инфраструктурата, Унгария (REKK Foundation) с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда и програма EUKI.

 „Регионът на Централна и Източна Европа е под заплаха от плановете на правителствата да увеличат ползването на биомаса за топлинна и електрическа енергия, в резултат на очаквания енергиен преход  към  края на изполването на въглищата и постигането на по-амбициозни климатични цели за намаляване на емисиите до 2030 година. Много страни, сред които и България, все още разполагат с обширни горски територии, включително и с вековни гори, към които сега се гледа като на неразработен източник на енергия“, това е коментирал ръководителят на практика „Климат и енергетика“ във WWF - Георги Стефанов. „Без съгласувани общи действия и ясни критерии за устойчив добив и оползотворяване на биомасата, рискуваме  да има негативни последици както за горите, така и за климатичната система без да  осъзнаваме  какво можем да загубим.“, добавя той.

Природозащитниците напомнят, че биоенергията формира 60% от крайната енергийна консумация в Европейския съюз. От това количество  76% се получават от  дървесна и от друга биомаса. В отоплителния сектор биомасата осигурява почти 90% от възобновяемата енергия като повече от половината от произведената топлина се използва в домакинствата.  Основната причина за ускореното повишаване в дела на биоенергията са целите за възобновяема енергия от 2020  до 2030 година.

И в двете директиви на Евросъюза  – за търговия с емисии ( ETS) и за споделяне на усилията ( ESD) – биоенергията е един от инструментите за постигане на общите цели за намаляване на емисиите.

За да предотвратят риска от масово изсичане и от други негативни въздействия  върху горите, от WWF съобщават, че започват работа за ограничаване на допълнителното търсене на горска биомаса за енергийни нужди. В тази връзка експертите от природозащитната организация ще се заемат с разработване на анализ, който да оцени какъв е потенциала на горската биомаса у нас, който може да се използва за енергийни нужди за постигане на  целите за декарбонизация до 2030 и 2050 година.

Освен това WWF се ангажира да постави началото на обществен диалог между заинтересованите страни, в рамките на който да бъдат обсъдени рисковете от увеличено използване на биомаса от дървесина, подкрепени от биологични, здравни и енергийни доказателства. Ще се разработят и критерии за устойчивото оползотворяване на наличния потенциал, така че да не се допуска експлоатация на горите, обещават от организацията. И подчертават, че  проектът цели на база на изработените критерии да се преостойности количеството на биомасата  за енергийни нужди в рамките на националните планове за „Климат и Енергетика“ на България, Румъния и Унгария, които да бъдат актуализирани спрямо последните научни данни. Ще се разработят и алтернативи за отопление в общо шест пилотни общини в трите държави, зависими от използването на дърва за огрев, като в тях ще бъдат въвличани както местни, така и национални представители от политическия спектър, съобщава Георги Стефанов.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във