Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Увеличават парите за преработвателните предприятия

Министерството на земеделието съобщи, че се увеличава бюджетът по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от програма за развитие на селските райони с над 20 млн. лева.

От аграрното ведомство отбелязват, че чрез допълнителните средства ще осигури възможност за разглеждане на проекти предложения, получили на предварителна оценка между 66 и 69 точки.

Чрез увеличеното финансиране ще се даде възможност за подкрепа на инвестиции в модернизиране на преработвателните предприятия, което ще осигури устойчивост и оптимизиране на икономическите връзки с производителите на суровини.

"Това ще позволи по-лесното преодоляване на някои неблагоприятни тенденции, пропуснати ползи, неизползвани резерви за повишаване на добавената стойност, както и увеличаване на заетостта в сектора", аргументират се от министерството. 

Проектът на заповед е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите на адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във