Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Увеличават броя на плащанията за развитие на селските райони

От Министерството на земеделието и храните съобщиха, че с изменение в условията за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 16.1. "Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ" от програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. броят на междинните плащания се увеличава от две на четири в една календарна година. 

 

Със заповедта се изменя и образецът на административен договор, както и условията за изпълнение, с цел облекчаване на бенефициентите при изпълнение на одобрените проекти. 

"Заявка за плащане от бенефициента ще може да се подава на всяко тримесечие от изпълнението на проектното предложение, за извършените разходи, в рамките на периода. Искането се представя в срок до 30 дни след изтичане на съответното тримесечие", уточняват от агроведомството. 

Промените предвиждат още, ново искане за плащане да може да се подава и преди приключване на административната обработка по предходното такова.  

От министерството уточняват, че промените ще засягат изпълнението на проектите и по двата обявени приема по подмярка 16.1 до момента.

Само с комплексна и координирана политика на ниво Европейски съюз, която залага на разнообразни инструменти и съвместни действия, може да се разгърне целият потенциал на селските райони. Това заяви днес министърът на земеделието храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, при участието си в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в град Бърдо при Краню, Словения.

"Целевата политика трябва да бъде насочена към специфичните потребности на общността и да мобилизира наличните местни ресурси, за да бъде максимално ефективна за земеделците" добави още той. 

Министър Бозуков подчерта, че за постигането на тези цели е нужно да се инвестира в иновации и технологични производства. "Това ще допринесе за диверсификацията на икономиката на селските райони, за създаване на допълнителна заетост, ограничаване на отлива на младите хора и намаляване на риска от обезлюдяване и бедност", отбеляза аграрният министър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във