Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Усвояваме умно европарите след 2014-а

След огромното забавяне при усвояването на парите от еврофондовете през сегашния програмен период управляващите са твърдо решени да облекчат процедурите за кандидатстване. Промените обаче ще се случат най-рано през 2014-а чрез новия закон за управление на средствата от ЕС. За него се говори от години, но официалното му представяне от ресорния министър Томислав Дончев стана едва тази седмица.


Новият норматив ще обедини всички съществуващи текстове по темата. Той ще отмени и правителственото постановление 55, което разписва правилата, по които бизнесът и неправителствените организации усвояват европейските средства. Преди всичко се предвиждат редица облекчения при избора на изпълнители. Така например, ако безвъзмездната помощ, за която кандидатства дадена компания, е над 50% от стойността на проекта й, тя ще може да си избере доставчик или изпълнител чрез публична покана до три фирми, а няма да се налага да провежда обществена поръчка. Поканите ще се публикуват и на интернет страницата www.eufunds.bg, така че всеки заинтересован също ще може да подаде оферта, заяви Дончев. Според бизнеса обаче това ще създаде предпоставки за корупция и поканите ще отиват при определени дружества.


Със закона се въвежда и нов ред за оспорване на актовете. Фирмите и неправителствените организации ще имат право да обжалват решенията на управляващите органи на оперативните програми първо пред ресорния министър, а след това и пред Върховния административен съд. За сравнение, сега се прилагат три модела. По някои оперативни програми няма предвидена възможност да се обжалва отхвърлянето на даден кандидат. По други това става по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а при трети се прилага Гражданскопроцесуалният кодекс.


За финансирането на проект едновременно по две програми ще може да се кандидатства от началото на 2014-а само с едно заявление. Днес, да речем за изграждането на пътища и канализация, общините трябва да подават документи както по Регионално развитие, така и по Околна среда. Одобрението също се чака от двете отделни ведомства. В бъдеще оценката ще се извършва от обща комисия от експерти на съответните управляващи органи, а парите от двете програми ще се изплащат наведнъж, обясни министърът по еврофондовете. Стремежът е да се намали бюрокрацията, която сега спъва реализирането на важни за държавата начинания.


Ще се опростят процедурите и за малките проекти до 100 хил. лева. В новите формуляри за тях ще отпаднат редица излишни изисквания, а оценяването ще се извършва в рамките на месец. Ще се сложи край и на тоновете хартия по отделните предложения, които през 2014-а ще се подават само по електронен път. Съответно цялата комуникация - от изпълнението до отчитането - също ще става онлайн.


Промените ще засегнат и самите чиновници. Напук на административната реформа, която уж трябваше да намали бюрокрацията, кабинетът ще създаде нови структури. Управляващите органи на оперативните програми, които сега са под шапката на министерствата, ще бъдат отделени в самостоятелни агенции. Ще заработи и специално звено за обучение на държавните служители, ангажирани с европейските пари. Идеята е опитните чиновници да предават знанията си на новопостъпилите, като моделът е взаимстван от Гърция, Словакия, Финландия, Естония и Литва.


За достигане на съвършенството един управляващ орган да ръководи всички програми все още не може да се мисли. Причината е, че не сме дорасли до тази революционна идея, изтъкна Дончев. Затова със закона ще се извърши моделирана революция, която няма да доведе до сътресения в системата.


Очертава се обаче освен ред новият документ да внесе и объркване в администрацията. През първите две години от новия програмен период (2014-а и 2015-а) ще се наложи тя да довърши започнатите през 2013-а проекти по старите правила, като същевременно работи и по новите.


Намеренията са новият закон да бъде внесен в Министерския съвет през март след публично обсъждане на сайта www.eufunds.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във