Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Устойчива заетост и ръст на приходите за държавата отбелязват пивоварите

Пивоварите отбелязват активен инвестиционен процес, ръст в продажбите на бира, устойчива работната заетост, стана ясно след годишното общо събрание на Съюза на пивоварите. Заедно с това те отчитат и силни информационни кампании в подкрепа на модерната бирена култура, изпълнени ангажименти за социална отговорност и защита на потребителите. През 2016 г. капиталовите инвестиции на всички членове на съюза са близо 43 млн. лева. Парите са вложени в модернизиране и изграждане на нови производствени, складови и лабораторни помещения, финализиране окомплектоването на инсталации за анаеробно пречистване на отпадни води, изграждане на климатизационни системи, нови производствени апарати и IT оборудване, автоматизирани системи за бутилиране и етикетиране на готовата продукция.

В резултат на това през миналата година членовете на Съюза на пивоварите - "Болярка - ВТ" АД, "Бритос" ЕООД, "Загорка" АД, "Каменица" АД, "Карлсберг България" АД и "Ломско пиво" АД, общо са реализирали 5 181 000 хектолитра бира, което пък е с 2.5% повече от продажбите им през 2015-а. Запазват се тенденциите за намаляване на дела на продажбите в РЕТ бутилки, който вече е 57.5% (срещу 60% през 2015 г.) и увеличаване на дела на кеновете – 13 на сто. Стабилни остават нивата на продажбите в стъклени бутилки (24%) и на наливното пиво (кегове) с 5.5 процента.

В сравнение с 2015 г. лек ръст от 4% беше отчетен при експорта на бира. Традиционно около 93% от консумираното в страната пиво се осигурява от членуващите в съюза пивоварни. 

"Реализираните от членовете на съюза количества бира през 2016 г. са най-високите за последните осем години. Продажбите се доближават до обемите им от 2007 и 2008 г., които бяха едни от най-успешните за бранша. Тогава бяха отчетени 5.3 млн. хектолитра бира продажби на членовете на СПБ, но при действащи към онзи момент девет пивоварни", коментира Ивана Радомирова, изпълнителен директор на сдружението. Постигнатите през 2016 г. резултати показват, че процесите на българския бирен пазар са идентични с общоевропейските и индустрията като цяло бележи устойчиво развитие. Пивото като висококачествен натурален продукт продължава да привлича все повече консуматори, а откриването на нови малки и  микро пивоварни  стимулира развитието на категорията с разнообразие от различни стилове и асортименти бира, допълва Ивана Радомирова.           

През миналата година членовете на съюза са обогатили портфолиото си с  марките: Болярка Радлер, Столично пейл бок, Каменица Старо пиво, Staropramen Dark, Плевен пиво, Пиринско Младо пиво, Grimbergen launch. Освен тези седем нови продукта пивоварните компании са позиционирали на пазара над 30 нови опаковки и разфасовки бира, което означава  хиляди левове инвестиции за обновената гама от бутилки, кенове, етикети и капачки.  

По данни на НОИ през изминалата година в икономическа дейност "Производство на пиво и малц" са били заети 2400 човека. От тях с най-висок брой са техниците и приложните специалисти - 890, машинните оператори и монтажистите са 560, а ръководният състав и висококвалифицираните специалисти са общо 510 човека. За изминалата година средният осигурителен доход в бранша е 1350 лева. 

Четири милиона лева повече акцизи влизат в държавната хазна през 2016 г. от пивоварния сектор, отчетоха от Съюза на пивоварите в България. По данни на Агенция Митници постъпленията от акциз за бира през изминалата година са 81.3 млн. лева, което е с 5% повече спрямо 2015-а. Приходите от ДДС пък са 60 млн. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във