Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ускоряване на влизането ни в еврозоната, ОИСР и Шенген, иска бизнесът

Ускорено постигане на стандартите за влизането на страната ни в Организация за икономическо сътрудничество и развитие, еврозоната и Шенгенското пространство, запазване на макроикономическа и финансовата стабилност, данъчния модел и ставки са сред основните очаквания на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) след сформирането на нов парламент и правителство. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БТА, който тази година е и ротационен председател на АОБР.

Ускоряване на икономическия растеж чрез по-добра бизнес среда, намаляване на административните тежести и свеждане на регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС, електронно управление, насърчаване на инвестициите и иновациите и борба с корупцията, сивата икономика и картелите, са сред другите приоритетни според бизнеса сфери. Преди изборите АОБР се срещна с представителите на "Демократична България", Коалиция "Изправи се БГ! Ние идваме!", БСП и ДПС, за да представи очакванията на бизнеса след изборите, препоръките за бюджета на държавата за догодина.

Работодателите настояват в държавния бюджет за 2022 г. да бъдат предвидени средства за финансиране на политики за справяне с последиците от кризата, причинена от COVID-19, както и с енергийната криза. В препоръките си четирите национално представителни организации искат в бюджета за следващата година да бъде заложен ресурс за провеждане на политики за подобряване на бизнес средата, както и възможности за осигуряване на икономически растеж на България, включително чрез осигуряване на достатъчно средства за съфинансиране на Националния план за възстановяване и устойчивост и Споразумението за партньорство. 

На срещите с партиите са били посочени политиките, свързани с антикризисни мерки, включително ускорено инвестиране на европейските фондове. Сред тях са продължаване на мярката за запазване на заетостта, прилагане на мярка за финансиране на постоянните разходи на предприятия със спад в приходите от продажби над 30 на сто спрямо реализираните през 2019 г., която да подкрепи ликвидността на българските предприятия, както и мерки за компенсиране на фирмите за безпрецедентно високите, надхвърлящи в пъти разчетите на КЕВР, цени на електрическата енергия и на природния газ.

Бизнесът категорично обяви подкрепата си за запазване на данъчна стабилност при задържане на равнищата на данъчните ставки и на осигурителните вноски за 2022 година. Според организацията това е един от основните фактори за насърчаване на инвестициите и за осигуряване на условия за икономически растеж. В допълнение на това АОБР настоя за стриктното спазване на разходопокривния принцип при формирането на държавни и общински такси. За пореден път работодателските организации отправиха забележка срещу непрекъснатото отлагане на изчисляването на такса "Битови отпадъци" на основа на реалното замърсяване и настояха Бюджет 2022 да бъде изработен на основа, при която таксата се изчислява на принципа "замърсителят плаща".

Сред другите важни препоръки на асоциацията бяха преустановяване на административното увеличаване на минималната работна заплата и пенсия, отмяна на архаичните минимални осигурителни доходи, запазването на размера на максималния осигурителен доход, докато средният не превиши половината му, прекратяване на заплащането от предприятията на първите три дни болнични и други.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във