Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Уредиха контрола и глобите за европарите

Заместник министър-председателя в служебният кабинет Илияна Цанова работи с хоризонт до 2020 година.

С две постановленията "временният" кабинет определи на заседанието си през седмицата някои от най-важните правила за еврофондовете до 2020 година. Предвижда се например да бъде създаден Координационен съвет към правителството, който да го подпомага на експертно равнище при обсъждането на въпроси, свързани с управлението на еврофондовете. Председател на съвета ще е заместник министър-председателят по управление на средствата от ЕС (б.а - без да е съвсем сигурно, че такъв ще има в следващия кабинет). В състава му ще са още хора от управляващите, одитните и сертифициращите органи, от Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националното сдружение на общините. Като наблюдатели пък ще участват представители на Сметната палата, на браншовите и работодателските организации.

Предвижда се също създаването на Методически съвет по финансови корекции, който ще играе ролята на медиатор при спорове между бенефициенти и управляващи органи, така че да не се стига до съдебна процедура. Новата структура ще подпомага Министерския съвет в процеса по определяне и извършване на финансови корекции при установени нарушения в обществените поръчки и договорите по проекти. За председател на този съвет отново е определен вицепремиерът по управление на европарите. Членове ще са представителите на управляващите органи, Агенцията по обществените поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция. 

"Създаването на посочените съвети ще допринесе за повишаване на ефективността на механизмите за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. По този начин ще бъде постигната по-добра съгласуваност на действията на отделните органи в системата за контрол на европейските фондове. Ще бъде постигната и по-добра координация между контролните органи по отношение на уеднаквяване на практиката им по прилагане на финансовите корекции, което ще създаде по-добра среда за реализиране на проектите", мотивира действията на служебния кабинет вицепремиерът Илияна Цанова.

С другото свое решение правителството прие проект за изменение и допълнение на самата Методология за определяне на финансовите корекции. Основната причина за това са заплахите на Националното сдружение на общините, че местните власти повече няма да плащат за грешки и недомислия на контролните и управляващите държавни органи. Както е известно, сега редица възложители, предимно общини, се наказват, независимо че не са направили никакви нарушения. Точно затова новата методология предвижда бенефициентите да не се санкционират, когато са спазили изцяло законодателните разпоредби. Глоби няма да има и когато за установеното от управляващ орган или от Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" нарушение са се произнесли Комисията за защита на конкуренцията или Върховният административен съд, с което бенефициентът се е съобразил. Така ще се избегне абсурдът да се наказват грешки, които вече са били отстранени. Същото ще важи и ако в обявлението или в документацията за провеждане на обществена поръчка са заложени незаконосъобразни изисквания или критерии за оценка, които са били предмет на контрол от страна на КЗК и Върховния съд. Практиката досега и особено казусът със спрените пари по програмата "Околна среда" показват, че много от проектите с наложени финансови корекции са били обявени за законосъобразни от антимонополната комисия или съда. 

"Намирането на обективен механизъм за справедливо налагане на финансовите корекции е задължително условие за цялата система на управление на еврофондовете. Въпросът е ключов за общините, както и за бюджета, с оглед на сериозното финансово изражение и изпълнение на проектите по оперативните програми. За първи път такъв механизъм се предлага и обсъжда със заинтересованите страни и това е важна стъпка за решаването на проблема", коментира Илияна Цанова. 

Случайно или не, точно след тези решения Цанова заяви, че до две седмици Европейската комисия ще възстанови спрените плащания по "Околна среда". По думите й това било потвърдено в разговор с еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хан след края на проверката на системите за управление и контрол на програмата. Според разчетите Брюксел трябва да ни възстанови около 750 млн. лева. До края на годината обаче няма да бъдат възстановени плащанията по другата спряна програма - "Регионално развитие".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във