Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УПРАВНИЦИТЕ ДА НЕ СЕ ОПРАВДАВАТ ЗА БТК С ПРЕЗИДЕНТА

Шумно обявеният алианс между президента-социалист и царя-премиер така и не се състоя. За което и двете страни усърдно се постараха. Първо президентът върна на управниците дълго лелеяните (и подготвяни седем месеца) промени в приватизационния закон. Те без колебание още по-гръмко заявиха, че пак ще приемат промените такива, каквито са си ги написали. А президентът да му мисли - не само че ще урони престижа на държавата пред чуждистранните инвеститори, но и ще попречи на сделката за БТК. Впрочем на тази сделка от 1995 г. насам все нещо (или някой) й пречи. Сегашните продавачи обаче се сдобиха с толкова високо препятствие, пред което и конституцията замълчава. Сега и цената да е много ниска, и купувачите да не са дотам читави, сделката пак да се провали - причината ще е една: президентът. Всеки ден забавяне ни приближава към края на монопола на БТК, а това естествено намалява цената й, която и сега не е много висока - заяви министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров. Ако новият закон не бъде приет, ще има пречки при даването на третия GSM-лиценз на БТК - допълни го заместникът му Николай Николов. А ресорният вицепремиер Николай Василев директно отсече: Тревогата ми е, че инвеститорите ще бъдат озадачени и че ще се забавят реформите у нас.Схема за реализиране на сделката по начин, защитаващ в максимална степен българските интереси, може да бъде изведена от всеки учебник по търговско право, коментират юристите. Нашенският Търговски закон пък е почти аналогичен на този в Германия, а там не се оплакват от нормативни пречки за продажби и сливания на компании, къде-къде по-големи и разностранни от БТК. Предлаганата от правистите схема предвижда четворна възможност за защита на националните интереси. Първата е в договора за продажба да се включат клаузи както с конкретни ангажименти на купувача, така и с неустойки и финансови санкции, ако не се изпълнят. Опасността е, че в такъв договор обикновено се фиксира срок. Продължителността му обаче може да бъде предварително определена от правителството. Втората защита е чрез новия устав на БТК, в който да се запишат всички случаи, в които държавата има право на вето и как то ще се реализира при гласуване на определени решения от общото събрание. Впрочем подобна възможност е разгледана в стратегията за приватизация на БТК, одобрена от кабинета, която предвижда право на вето в осем случая. Малкият, но неприятен проблем, е, че новият устав на компанията не е включен в пакета документи по сделката, което отнема възможността на държавата да наложи едностранно исканите от нея защитни текстове.Третата защитна бариера е споразумението между акционерите (според стратегията то е част от приватизационните книжа) да има срок на действие, равен на този на лицензията на БТК (35 години).Самата лицензия пък дава финалната и може би най-силна гаранция както за защита на националните интереси, така и че купувачът на телекома ни ще изпълни поетите ангажименти.И накрая проблемът с третия GSM-лиценз, който според управниците не можело да бъде даден на БТК, защото сега действащият закон не го позволява. Е, поне някой би трябвало да чете законите. И да види, че параграф 5 д от допълнителните разпоредби на сега действащия приватизационен закон, приет още през 1999 г., постановява: Лицензия за дейност или концесия се предоставя без търг или конкурс на държавно предприятие или на неговия купувач, когато това е част от приватизационния договор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във