Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Управляващите подготвят нова Национална жилищна стратегия

Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по проект на нова Национална жилищна стратегия. Това ни съобщи по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Проектът бил според световните и европейски тенденции за развитието на сектора, като за постигане на заложените в стратегията специфични цели ще бъдат разработени целеви програми.

Стратегическите цели на Националната жилищна стратегия ще са ориентирани към намиране на устойчиви дългосрочни решения за жилищния сектор. Реализирането им пък ще бъде в компетенциите на общинските администрации.

Министър Петя Аврамова съобщи още, че с изпълнението на стратегията се очаква да бъдат подобрени жилищните условия на уязвимите групи от населението и да бъде намален относителният дял на бездомните и на нуждаещите се от социално жилище граждани.

И в момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява политики за осигуряване на социални жилища на уязвими групи от населението. По Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. са реализирани вече четири пилотни проекта на стойност 16.6 млн. лева в общините Видин, Девня, Дупница и Столична община, като са осигурени 334 социални жилища за 684 лица от уязвими социални групи.

По Оперативна програма „Регионално развитие“ в периода 2014-2020 г. са сключени 21 договора  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти за социални жилища с общините Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград, Шумен, Перник, Враца, Кърджали, Ловеч, Смолян, Разград, Казанлък, Гоце Делчев, Силистра, Търговище, Петрич, Свищов, Велинград, Лом и Хасково, на обща стойност от 53.4 млн. лева. Чрез реализацията им ще бъдат осигурени 1026 социални жилища.

Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ за одобрени проектни предложения за социални жилища и на общините Варна и Видин. На етап оценка е проектно предложение на община Монтана.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във