Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Управлението на язовирите ще „глътне“ нови над 12 млн. лева

Сметката на новата държавна фирма "Управление и стопанисване на язовири", която беше създадена след промяната в Закона за водите преди година се пълни за пореден път.

След като през лятото на миналата година кабинетът прехвърли едни 500 млн.лв. в сметките на Държавната консолидационна компания, под чиято шапка влезе новото предприятие, за да се извършат "спешните" ремонти  на близо 400 язовира ,сега кабинетът захрани сметката на дружеството с още над 12 млн. лева.

Тъй като то е собственост на  Министерството на икономиката,  средствата реално се превеждат по неговия бюджет, стана ясно от съобщението на прес-центъра на правителството.

Тези  12 140 000 лв. били  необходими за ресурсно осигуряване на дейността на язовирите - изплащане на разходи за персонал на работниците и служителите, административни разходи, както и закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи,  съобщиха по арите на кабинета.

Тук е моменът да припомним, че едва през април беше приет отлежаващия от края на лятото на миналата година Правилник за устройството и дейността на новосформираното държавно предприятие , с което  на практика беше даден ход то реално да започне  работа.  Итова при все, че още преди година стана ясно, че опасните язовири в страната са 416 на брой и ремонтите за тях са повече от неотложни.

Да не говорим, че още през май 2017-а министърът на икономиката Емил Караниколов заговори за структурирането на такова предприятие, поради факта, че вече беше ясно, че състоянието на повечето  от водоемите в страната е повече от отчайващо.

Но тъй като у нас всяка идея трябва да отлежи „доволен“ период от време , а стъпките към нейната реализация се точат с години, първо се взе решение  да бъде създаден фонд, в който да се събират пари за ремонтите. Средствата в него трябваше да идват от стопанската дейност на всички язовири на страната. Стана ясно обаче, че за да могат чисто юридически водните съоръжения да бъдат обслужвани от държавата, трябваше да бъдат внесени предложения за законодателни промени. Едва през юни миналата година парламентът най-сетне ги прие. А до устройствения правилник пък се стигна едва през пролетта на тази година.

Беше определен и срок  от три месеца за общините, които трябваше да заявят кои язовири ще  продължат да  стопанисват  и кои ще прехвърлят под шапката на новото предприятие. Все пак не бива да забравяме, че в страната ни има 5700 язовира, а от тях  над 4000 по документи се водят общинска собственост. Като ангажимент на новата структура беше прехвърлена и грижата за язовири, за които има спор по собствеността, докато този спор не бъде разрешен.

Извън обхвата на дейността на предприятието останаха  язовирите, които се стопанисват и управляват от НЕК, от "Напоителни системи", "Земинвест" и ВиК операторите, както и тези, които са отдадени на концесия - това  стана ясно от одобрения устройствен правилник през пролетта. Става дума за около 250 язовира, които са собственост на частни лица или са отдадени на концесия на фирми, на земеделски кооперации, сдружения за напояване и други.

 

От този документ се разбра, че в новото предприятие ще бъдат назначени 156 души в централно управление в София и в осемте регионални офиса в София, Благоевград, Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Велико Търново и Враца.

По предварителните разчети,  за издръжката на тези хора за работна заплата и осигуровки, бяха предвидени над 8.8 млн. лв. за 2019-а и 2020 година.

Други над 8.3 млн. лв. бяха заложени за купуването на материали, облекло, офис оборудване, компютърни конфигурации, софтуер, високопроходими автомобили, наем и ремонт на помещения, за командировки в страната за обход на язовири. За купуване на контролно- измерителни системи, за мерителни устройства за нивото на водата и за рейки за язовирите, за паспортизация на язовирите и тяхната охрана, както и за текущи ремонти, в това число и за обследване и почистване на язовирните дъна беше предвиден харч от над 78.8 млн. лв. общо за тази и  за следващата година.

Очевидно обаче отпуснатите до този момент средства не са стигнали за всички тези разходи, и сега се налага бюджетът на дружеството да бъде „подпрян“ с още над 12 млн.лева.

Ако се заровим в отчетите на държавните фирми за първото полугодие на годината, които се публикуват на сайта на Министерството на финансите, ще разберем, че Държавната консолидационна компания вече е превела почти цялата сума от първите отпуснати за ремонта на язовирите  500 млн. лв. на дъщерното си дружество "Монтажи". От сайта на самите "Монтажи" , обаче няма ка да се разбере кои язовири ще бъдат ремонтирани с тези пари, тъй като тази информация очевидно е „секретна“.

Единственото на което можем да се позовем, е това което стана ясно през април изказванията на министър  Караниколов. Тогава той обяви, че е одобрено финансиране за 18 от язовирите, които се нуждаят от спешен ремонт. Плановете бяха те да започнат през пролетта, но какво от това вече е изпълнено не е съвсем ясно, тъй като на този етап информация за започнали ремонти липсва.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във