Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Уникалността на всеки район е в основата на успешния туристически продукт

Различните райони със своите традиции обичай, исторически и архитектурни особености правят България интересна дестинация за посещение. Затова е важно да бъде подпомагано развитие на районите чрез насърчаване на туристическото райониране.

"В тази връзка са предприети законодателни инициативи за изменение и допълнение на Закона за туризма, в частта за създаване и функциониране на Организации за управление на туристическите райони." Това каза служебният министър на туризма Стела Балтова специално за в. "БАНКЕРЪ". Законодателната мярка е продиктувана от необходимостта за подобряване на нормативната уредба в резултат на направени анализи на работата на учредените такива организации към момента.

В министерството са разработени маркетингови стратегии на деветте организации за управление на туристическите райони, като един необходим институционален фактор за регионалното дестинационно развитие на туризма. Основната цел на маркетинговата стратегия е устойчивото развитие на всеки туристически район като привлекателна и конкурентоспособна целогодишна туристическа дестинация на вътрешния и на международния пазар, отбелязва министър Балтова. Това се постига чрез подобряване на туристическата инфраструктура, провеждането на ефективна маркетингова политика, повишаването на капацитета на малките и средни предприятия в сектора и утвърждаването на Организации за управление на туристическите райони като субект на регионалния туристически маркетинг.

В своя мандат служебното правителство предприе и други законодателни инициативи в подкрепа на сектора, като един от най-важните за икономиката ни.

"Една от тях, за която се надяваме да бъде продължена от следващия екип, тъй като предстои много работа, е разбиване на съществуващото статукво около превоза с автомобили с капацитет 8+1", подчерта министър Балтова. Необходимо е законодателно регламентиране на извършването на превоз на туристи от туроператори, като допълнителна услуга и част от туристическия пакет с този тип автомобили. Законопроектът е съвместна разработка с Министерството на транспорта, информационните технолигии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

И още една инициатива са предложили и развили от Министерството на туризма. С нея се създава законодателна рамка за развитие на велосипедния туризъм и разработване на Национален велосипеден план, като и на план за действие към него. Работи се и по регламентиране на мерки за създаване на Национална мрежа от велосипедни маршрути.

Facebook logo
Бъдете с нас и във