Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

УКРОТЯВАНЕ НА ОПЪРНИЧАВИЯ БУЛГАРТАБАК

Заканите, които се чуваха от към Булгартабак Холдинг вече близо две години, все пак станаха реалност. Цигарените му фабрики се стопиха наполовина. Цигари с марки на Булгартабак ще се произвеждат само в Благоевград БТ и София БТ. Слънце Стара Загора Табак и Цигарена фабрика Пловдив хлопват кепенците. Те обаче запазват лиценза си за производство на тютюневи изделия. Това съобщи ръководството на холдинга на специална пресконференция на 13 февруари (сряда).
Производството на цигари с марки Невада, Фемина, ММ, Арда и Кънтри, ще се прехвърли от Стара Загора и Пловдив в София и Благоевград. Този процес ще отнеме около месец и ще протече лесно, тъй като в момента и четирите цигарени фабрики не работят. За да се осигури още известно време продажбата на цигари на старите цени (от 1 януари 2008 г. акцизът върху цигарите бе повишен и от това те поскъпнаха), в края на миналата година са били произведени по-големи количества цигари, които могат да задоволят пазара до средата на март.
Слънце Стара Загора Табак и Цигарена фабрика Пловдив ще бъдат подготвени и предложени за продажба, а лицензът за производство на цигари, който си запазват, би трябвало да стимулира новия им собственик да продължи дейността им. В момента има интерес към дружествата, но не е ясно дали той е продиктуван от недвижимите им имоти или от бизнеса им, коментира Христо Лачев. Лицензът за производство на тютюневи изделия по принцип е безсрочен, но съответните контролни органи във всеки момент могат да направят проверка дали се спазват изискванията за поддържането му. (Според закона за тютюна и тютюневите изделия разрешението се издава на лица с добра репутация, с необходимите финансови възможности и съответния професионален опит. Освен това те трябва да разполагат с технически и технологични възможности за осъществяване на пълен производствен процес, както и с подходящи производствени помещения).
Начинът за раздържавяването на фабриките също ще бъде избран от ръководството на холдинга. Предстои консултантът за преструктурирането и приватизацията му - консорциумът между адвокатско дружество Събев и съдружници, Евро-финанс и Балканска консултантска компания, да подготви вариантите за продажба на двете дружества, както и техните оценки. Нека припомним, че на 30 октомври миналата година беше подписано допълнително споразумение към договора за консултантски услуги от 30 май 2006 г. между Булгартабак холдинг и трите дружества, с което срокът на контракта е удължен до 31 май тази година.
Затварянето на двете фабрики е наложително, за да оцелее целият бранш, поясни Лачев. Предприятието в Пловдив, и най-вече това в Стара Загора работят с остаряла техника и не са конкурентоспособни. С концентрацията на производството се цели целият цигарен бранш да стане по-ефективен. Това решение, според Лачев, дори е закъсняло. Според него, ако четирите фабрики продължат да работят, както досега, холдингът ще приключи на загуба и няма да има какво да се приватизира.
Изпълнителният директор на Цигарена фабрика Пловдив Златомира Драганска призна пред медиите, че Булгартабак няма интерес да продаде бизнеса на пловдивското предприятие заедно с лиценза и правата върху марките цигари, които произвежда. Защото в такъв случай един евентуален нов собственик по-бързо ще се превърне в сериозна вътрешна конкуренция на толерираната (според Драганска) благоевградска фабрика.
Спирането на фабриките ще бъде последвано от съкращаване на 585 души, които ще получат компенсации от Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на Булгартабак-Холдинг АД. Те ще бъдат в рамките на една работна заплата за всяка прослужена година, но не повече от 20 заплати. В Стара Загора работниците получават 700 лв., в Пловдив - 900 лева. Така че фондът ще похарчи общо около 10.5 млн. лв. за тази операция. Според Лачев обаче е по-добре да се компенсират 585 души сега, вместо след година да се обезщетяват 3000 души.
За да се пристъпи към продажбата на цигарените фабрики обаче, трябва да бъде отменена сега действащата стратегия за приватизация на холдинга и да се изготви нова процедура. По думите на Корнелия Нинова, член на надзорния съвет на холдинга, всичко това ще отнеме около осем месеца. Експертите прогнозират, че приватизацията на целия холдинг ще бъде тежка и може би ще отнеме повече от година, но поне над нея няма да тегнат интересите на ДПС. Партията, ръководена от Ахмед Доган, дълги години не пускаше холдинга, тъй като той изкупуваше тютюна, произвеждан от хората, които движението припознава за свой твърд електорат. Преди пет-шест години държавата нямаше възможност да осигури алтернативна заетост на хората от регионите, където по традиция се занимават предимно с отглеждане на тютюн. Днес вече има такава възможност, обясни Ахмед Доган след заседанието на Политическия съвет на Тройната коалиция на 10 февруари. Той посочи, че европейските средства ще позволят на тези хора да се пренасочат към други по-ефективни дейности.
Пазарът
В момента в структурата на холдинга влизат четири цигарени фабрики, девет манипулационни предприятия (от които две в ликвидация - Хасково Табак и Видин Табак) и едно в несъстоятелност, както и едно дружество за дистрибуция на тютюневи изделия.
За 2007 г. реализацията на цигари за вътрешен пазар общо за Групата Булгартабак е 16 203 тона. Към края на миналата година холдингът е имал 74 процента пазарен дял на вътрешния пазар. От началото на 2008-а този дял е около 70 на сто. Неблагоприятно въздействие върху продажбите на холдинга оказва отпадането на митата за внос на цигари за страните членки на Европейския съюз, което води до либерализация на пазара. Беше въведено и свободно определяне на цените на дребно на цигарите. Това позволи на чуждестранните компании да заемат с цигарите си средния ценови сегмент. Поетапното изравняване на акцизните ставки с тези в ЕС пък доведе до поскъпване на българските тютюни. Минималният акциз е 57 % от цената на дребно и не по-малък от 64 евро за 1000 къса. Новият размер на акциза, действащ от 1 януари тази година, е 37 лв. за 1000 къса.
Холдингът е приключил 2007-а с неконсолидирана печалба от 12.5 млн. лева. За сравнение година по-рано нейният размер е бил 43 млн. лева. Приходите от дивиденти са намалели значително - от 19.2 млн. (за 2006 г.) до 6.2 млн. лв. за миналата година.
Печелившите
Основният капитал на Благоевград БТ АД е 2. 7 млн. лева. Собственият му капитал пък е в размер на 219.3 млн. лева. Акционери в дружеството са 71 юридически и 1554 физически лица. Булгартабак Холдинг притежава дял от 85.24 процента. Изпълнителен директор е Петър Папучаров. През миналата година дружеството е продало общо 12 106 млн. къса цигари - с 2 617 млн. къса повече в сравнение с 2006-а. То е реализирало приходи от продажби в размер на 211.6 млн. лева. Нетната му печалба е 37.9 млн. лв. при 7.9 млн. лв. спрямо 2006 година. Във фабриката работят 1068 души.
Холдингът държи и дял от 78.22% от София БТ - другата цигарена фабрика, която ще продължи производствената си дейност. Дружеството е с основен капитал от 1.2 млн. лева. Негов изпълнителен директор е Красимир Петров. Приходите му от продажби на вътрешния пазар за 2007 г. са 77.9 млн. лв., а на външния - 9.5 млн. лева. Нетната му печалба пък е 5.7 млн. лева. Към края на миналата година в дружеството работят 396 работници и служители.
Обречените
Цигарена фабрика Пловдив АД (преди 20 април 2007 г. Пловдив БТ), което вече няма да произвежда цигари към 31 декември миналата година, е имало 3427 акционери (18 юридически и 3409 физически лица), които едва ли са съгласни с неговата съдба. Булгартабак Холдинг държи тук 78.18 процента. Приходите от продажби на дружеството за миналата година от вътрешния пазар са 25.9 млн. лв., а от износ - 3.25 млн. лева. Нетната му печалба е 2.4 млн. лева. Пазарният дял на дружеството към края на миналата година е 10.3 процента. През 2007 г. в пловдивската фабрика са се трудели 394 души.
Слънце Стара Загора Табак е с основен капитал от 1.178 млн. лева. Холдингът държи 78.18% от него. Изпълнителен директор на фабриката е Милен Милчев. Приходите й от продажби на вътрешен пазар за 2007 г. са 24.5 млн. лв., а от износ - 124 хил. лева. Нетната й печалба е 3.2 млн. лева. Във предприятието към края на миналата година са били наети 309 души.
Приватизацията
Трудната и най-вече най-неуспешната до този момент приватизация на Булгартабак Холдинг започва през 2002 г., когато Народното събрание прие Стратегия за приватизация на дружеството. Тя предвижда продажбата на групата като цяло. Конкурсът за сделката е обявен през 2003 г., но така и не се стига до финал.
През 2004 г. се приема нова стратегия за приватизация на тютюневите компании. Тогава е обявен и публичен конкурс за продажбата на акционерното участие на холдинга в четирите цигарени фабрики, разделени в два пула (София БТ и Пловдив БТ в един и Благоевград БТ и Слънце Стара Загора БТ в друг). На финала бе подадена една оферта - Бритиш Американ Табако поиска да купи пула, в който влизат София БТ и Пловдив БТ. В крайна сметка се изясни, че става въпрос за продажбата на 80% от трите най-добри фабрики на холдинга в София, Пловдив и Благоевград. Любопитно е, че намеренията на Бритиш Американ Табако, които тогава бяха квалифицирани като скандални, бяха производството на цигари да се концентрира в една от фабриките в София или в Благоевград, а Пловдив БТ да бъде затворена. Така или иначе сделката не беше приключена заради силната съпротива на опозицията и най-вече на ДПС. В началото на 2005 г. парламентът препоръча да бъде открита нова процедура за приватизацията на холдинга, като преди това бъде преструктуриран.
Синдикатите
Двата синдиката - КТ Подкрепа и КНСБ, се обявиха против закриването на фабриките в Стара Загора и Пловдив и поискаха оставките на надзорния и управителния съвет на Булгартабак Холдинг. Те настояват работните места да се запазят и предприятията да се приватизират заедно с марките, които са произвеждали досега. Синдикатите обявиха, че в понеделник (18 февруари) ще поискат среща с министъра на икономиката Петър Димитров.

Facebook logo
Бъдете с нас и във