Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Удвоява се броят на пътувалите като туристи българи

През второто тримесечие на тази година и по време на продължаващата епидемична обстановка в страната общо 931 700 български граждани (на възраст 15 и повече навършени години у нас) са пътували като туристи (тук се включва пътувания с лични* и професионални цели). Преобладаващата част от тях - 93%, са били само в страната, 6.1% - само в чужбина, а едва 0.9% са пътували както в страната, така и в чужбина, съобщават от националната статистика. За сравнение, през първото тримесечие броя на българските граждани, които са направили някакво туристическо пътуване, са двойно по-малко - 457 000. 

Между април и юни

най-активни са били българите на възраст от 25 до 44 години -

те са 429 100, или 46.1% от всички пътували за периода. Предвид ковид ситуацията, във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътешествията из страната. Най-висок е той при хората на възраст 25 - 44 години - 94.7% от пътувалите в тази възрастова група. Делът на българите на възраст между 45 и 64 години, които са били в чужбина, е 7.6% от пътувалите в тази  група и е най-голям в сравнение с останалите възрасти.

По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (61%), така и в чужбина (52.1%) са били за „почивка и екскурзия“. Следват "посещения на близки" и с професионална цел (командировки, сключване на сделки, участие в конференции, конгреси и други), като тук преобладават тези в чужбина. 

През второто тримесечие на 2021 г.

се удвоява и броят като самостоятелно организиралите се туристи.

Като такива са били регистрирани 1 213 500, или 90.8% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътешествия без резервация в страната е 91.8%, а на тези в чужбина - 69.3 на сто.

У нас най-големи са харчовете за храна

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 40.3%, докато в чужбина са тези за транспорт - 36.9%  от всички харчове. И при двата показателя има повишение. У разходите за настаняване и транспорт са по около 25% от бюджета на туриста. 

През второто тримесечие на тази година средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 193.52 лв. в страната и 597.17 лв. в чужбина. Отбелязваме, че са заделени повече пари от туристите и у нас и при пътувания извън страната.

Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване в страната са нараснали и са били средно 187.48 лева. Сумата, която е заделена за командировка в чужбина обаче е намаляла - със седемнадесет лева, и е била 1012.65 лева.

 

*Лични пътувания - почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във